Kiistanalainen perhe, moraalinen järkeily ja sosiaalityö

Kiistanalainen perhe, moraalinen järkeily ja sosiaalityö

Kirjassa herätellään keskustelua moraalin ja etiikan roolista lasten ja perheiden parissa tapahtuvan sosiaalityön arjessa. Mielenkiinto kohdistuu kiistanalaisiin perhetilanteisiin, joissa oikea, hyvä ja tavoiteltava toiminta ei ole itsestään selvää. Tällaisia tilanteita tavataan runsaasti erityisesti lastensuojelussa ja huolto- ja tapaamiskysymyksiin liittyvässä sosiaalityössä.

Moraalista ja etiikasta käsitellään kirjassa arkisena arvottamisena pikemmin kuin ylevinä ja abstrakteina arvoina. Tilannesidonnaiset arvot ja toiminnassa kehkeytyvä suuntautumistieto ovat teoksessa huomion kohteena muun muassa lastensuojelun ja vankeinhoidon ammattilaisten sekä asianosaisten isien, äitien ja lasten jäsennyksissä. Teos soveltuu sosiaalityön ammattilaisten, tutkijoiden ja opiskelijoiden käyttöön.
Kirjoittajat: Leena Autonen-Vaaraniemi, Rosi Enroos, Tuija Eronen, Hannele Forsberg, Susanna Helavirta, Riitta Laakso ja Tarja Pösö

Johdatus kirjan käsitemaailmaan (Hannele Forsberg)

 

I Näkökulmia työkäytäntöihin ja -kehyksiin

Vanhempien kanssa tehtävä työ ja sen moraalikysymykset lastenkodissa (Riitta Laakso)

Perhe vankeinhoidon arviointikäytäntöjen ja moraalisen järkeilyn kohteena (Rosi Enroos)

Lapsen etu, oikeudet ja näkökulma moraalisena kannanottona (Tarja Pösö)

 

II Asianosaisten järkeilyä

Eroisyyden oikeuttamisen periaatteet (Leena Autonen-Vaaraniemi)

Äitiin liittyvät moraaliset jännitteet huostaan otettujen kerronnassa (Tuija Eronen)

Koti lasten kuvaamana ja moraalisten kannanottojen kohteena lastensuojelussa (Susanna Helavirta)

 

Epilogi (Tarja Pösö)

Aiheeseen liittyvät

Asiakkaat toimijoina sosiaalityössä

Mikä on asiakkaan osa ja osallisuus sosiaalityössä?

Sosiaalityö aikuisten parissa

Kirjassa paneudutaan aikuisten parissa tehtävän sosiaalityön ydinkysymyksiin ja jännitteisiin.

Sosiaalityöntekijöinä ja asiakkaina

Mistä sosiaalityössä yhteiskunnallisena toimintana on kysymys?

Välittäminen ammattina

Selkeä ja käytännöllinen kirja auttamistyötä tekeville. Pitäisikö ihmisten ongelmia ratkoa yksilöihin vai yhteiskuntaan vaikuttamalla?