Keskustelunanalyysin perusteet
Liisa Tainio, (toim.)

Keskustelunanalyysin perusteet

Keskustelun tutkiminen kiinnostaa nykyisin tutkijoita yli oppialarajojen. Keskustelunanalyysin perusteet on ensimmäinen suomeksi kirjoitettu oppikirja niille, jotka haluavat tietää, mitä keskustelutilanteessa oikeastaan tapahtuu.

Suomalaiset eturivin asiantuntijat esittelevät keskustelunanalyysin lähtökohtia, menetelmiä ja analyysitapaa. He analysoivat suomalaista ja suomenruotsalaista arkipuhetta, puheluita ja kasvokkaisia vuorovaikutustilanteita eleineen, mutta myös institutionaalisempia keskusteluja suomalaisessa ja brittiläisessäkin kontekstissa. Kirjan tavoitteena on opastaa erityisesti niitä, joita kiinnostaa käytännön analyysitaidon kehittäminen. Lukijalle tarjotaan esimerkiksi selkeitä ohjeita siitä, kuinka litteroida keskustelu sekä mihin kiinnittää huomiota ja miksi. Keskustelunanalyysi osoittautuu johdonmukaiseksi metodiksi, jonka avulla kielenkäytöstä paljastuu ennalta arvaamattomia lainalaisuuksia.

Tästä kirjasta voivat ammentaa oppia kielentutkijoiden lisäksi myös viestintätieteilijät, psykologit ja sosiaalitieteilijät.

Kirjoittajat: Auli Hakulinen, Anne-Marie Londen, Anssi Peräkylä, Liisa Raevaara, Sara Routarinne, Eeva-Leena Seppänen, Marja-Leena Sorjonen, Liisa Tainio.

Aiheeseen liittyvät