Kenen media?

Kenen media?

Johdatus viestintäpolitiikan tutkimukseen

Viestintäpolitiikka koskettaa yhä useammin ihmisten arki­elämää – jopa heidän tietämättään. Poliittiset päätökset vaikuttavat jokaisen mahdollisuuksiin saada ja jakaa tietoa, ilmaista itseään ja päättää omasta yksityisyydestään. Viestintäkysymysten ajankohtaisuudesta ja poliittisuudesta­ kertoo esimerkiksi internetin hallinnan, yksityisyydensuojan, tekijänoikeuksien tai julkisen palvelun tiedonvälityksen herättämä keskustelu. Päätöksenteko on tavoitteellista toimintaa, ja viestintää koskeviin päätöksiin vaikuttavat vahvasti yhteiskunnalliset valtarakenteet, intressit ja ihanteet. Mitä esimerkiksi tarkoitetaan, kun puolustetaan sananvapautta, demokratiaa tai vapaita markkinoita? Vaikeasti rajattavasta aiheesta­ ei siksi saa selkoa käymällä läpi pelkkiä lakitekstejä, vaan on tutkittava niiden laatijoiden intressejä sekä niiden oikeuttamiseksi esitettyjä argumentteja. Sananvapauden ja demokratian nimissä voidaan ajaa hyvin monenlaisia linjauksia.

Kenen media? johdattaa lukijan viestintäpolitiikan tutkimuksen perus­käsitteisiin, tutkimusotteisiin sekä ajankohtaisiin kiistoihin ja ilmiöihin. Viestintäpolitiikan tutkimuksessa yhdistyvät muun muassa viestinnän, oikeustieteen ja politiikan tutkimuksen menetelmät ja lähestymistavat. Kirja painottaa joukkoviestimiä koskevaa päätöksentekoa – tekijänoikeuksia, televiestintää ja sen yksityisyydensuojaa unohtamatta.

– Pekka Wahlstedt: Kenen media? Aikalainen 6/2105

1 Johdanto
I KÄSITTEET JA PERIAATTEET
2 Miksi tutkia viestintäpolitiikkaa?
Hannu Nieminen
3 Kiistellyt käsitteet
Kari Karppinen
II TUTKIMUSOTTEET
4 Viestintäpoliittinen päätöksenteko tutkimuskohteena
Johanna Jääsaari
5 Kansainvälinen vertailu
Kari Karppinen
6 Viestintäoikeus ja viestintäpolitiikan tutkimus
Anette Alén-Savikko
7 Mediatalouden ja viestintäpolitiikan risteyskohtia
Katja Lehtisaari
III KIISTAT JA ILMIÖT
8 Julkisen palvelun yleisradiotoiminnan nykyhaasteet
Marko Ala-Fossi
9 Tekijänoikeus tutkimuskohteena
Anette Alén-Savikko
10 Internetin globaalihallinta
Johanna Jääsaari
11 Vakoilu ja seuranta mobiilin internetin aikakaudella
Jockum Hildén
12 Jälkisanat
Hannu Nieminen

Aiheeseen liittyvät

Mediayhteiskunta

Ajankohtainen kuvaus mediariippuvaisesta yhteiskunnasta. Teos tutkii viestintää vuorovaikutuksena, esityksinä, taloutena ja osana yhteiskunnallista vallankäyttöä.

Journalistin vapaus

Miltä näyttää 2010-luvun suomalainen sananvapaus toimittajien silmin? Kirjassa tarkastellaan journalistisen työn eri puolia sananvapauden näkökulmasta.

Julkisuus ja demokratia

Teos kokoaa yhteen puheenvuoroja julkisuuden ja median muuttuvasta roolista yhteiskunnassa ja nostaa esiin uusia näkökulmia sekä viestinnän tutkimukseen että viestintäpolitiikkaan.

Kelluva kiinnostavuus

Median kiristyvässä kilpailussa ”kiinnostavuudesta” on tullut yhä tärkeämpi uutiskriteeri. Mitä ”kiinnostavuus” tarkoittaa?

Kaupallisen television ja iltapäivälehtien avoliitto

Herkman tarkastelee Suomen mediakentässä 1990-luvun lopulla tapahtunutta rakennemuutosta tutkimalla television ja iltapäivälehtien vuorovaikutusta.

Mediaa käsittämässä

Monipuolinen ja syvälle luotaava valikoima mediatutkimuksen keskeisistä käsitteistä.

Politiikka ja mediajulkisuus

Miksi suomalaiset kokevat, että median valta on kasvanut? Mitä mediajulkisuus tekee politiikalle?

Suomen mediamaisema

Katsaus kotimaisen median nykytilaan. Teos kattaa koko joukkoviestinnän kentän, mm. lehdet, radion, television, kirjat, elokuvat sekä ääni- ja kuvatallenteet. Mukana myös uudet mediamuodot.

Yleisradio median murroksessa

Löytyykö täyden palvelun yleisradiolle vielä paikka nykyisessä monimediamaailmassa vai onko tulevaisuuden yleisradioyhtiö vain täydentävä palvelun tarjoaja?