Kasvatusvuorovaikutus

Kasvatusvuorovaikutus

Vuorovaikutus on eräs merkittävimmistä kasvatuksen ulottuvuuksista. Mielekäs ja taitava toiminta vuorovaikutustilanteissa edellyttää vuorovaikutuksen ominaislaadun ymmärtämistä. Kasvatusvuorovaikutus laajentaa perinteistä näkökulmaa, jossa kasvatus on nähty vain kasvattajien ja kasvavien välisenä kanssakäyntinä. Vuorovaikutus kasvatuksessa paikannetaan kasvatusinstituutioissa työskentelevien, vanhempien ja ammattilaisten, kasvattajien ja kasvavien sekä lasten keskinäiseen vuorovaikutukseen. Tarkastelun lähtökohtana on näkemys kasvatuksesta kulttuurisena ilmiönä.

Kirja on suunnattu kasvatuksen ammattilaisille sekä korkeakoulujen kasvatusalan opiskelijoille. Se tarjoaa lukijalle kattavan esityksen kasvatusvuorovaikutuksen moninaisuudesta ja sen toteutumisesta kasvatus- ja koulutusyhteisöissä. Kirjan artikkelit perustuvat kirjoittajien tutkimuksiin ja ne sisältävät havainnollistavia esimerkkejä arjen vuorovaikutustilanteista.

Kirjoittajat: Maarit Alasuutari, Maritta Hännikäinen, Merja Ikonen, Kirsti Karila, Merja Korhonen, Riitta-Liisa Korkeamäki, Eeva-Liisa Kronqvist, Anna Raija Nummenmaa, Helena Rasku-Puttonen.

Saatavana myös e-kirjana.

Esipuhe
Johdanto

OSA 1 –KASVATUS, TYÖYHTEISÖ JA VUOROVAIKUTUSKULTTUURI

 1. Kasvattajien yhteisö ja kasvatuskulttuuri
  Anna Raija Nummenmaa
 2. Kasvatusvuorovaikutus ja yhteisöllinen työkulttuuri
  Kirsti Karila & Anna Raija Nummenmaa

OSA 2 – VANHEMMAT JA KASVATUKSEN AMMATTILAISET

 1. Sukupolven merkitys vuorovaikutussuhteissa
  Merja Korhonen
 2. Kulttuuriset kehykset kasvatusvuorovaikutuksessa
  Maarit Alasuutari
 3. Kasvatuskumppanuus vuorovaikutussuhteena
  Kirsti Karila

OSA 3: KASVATTAJIEN JA LASTEN VUOROVAIKUTUS

 1. Oppijoiden yhteisö, osallisuus ja kasvattajan merkitys
  Helena Rasku-Puttonen
 2. Yhteenkuuluvuuden tunne ja oppijoiden yhteisöksi kehittyminen
  Maritta Hännikäinen

OSA 4: LASTEN KESKINÄINEN VUOROVAIKUTUS

 1. Lasten vuorovaikutus ja leikki yhteisöllisyyden rakentajana
  Merja Ikonen
 2. Pienten lasten yhteistoiminta ja sen sosiaalinen dynamiikka
  Eeva-Liisa Kronqvist
 3. Lapset toistensa opettajina
  Riitta-Liisa Korkeamäki

Epilogi
Lähteet
Kirjoittajat

Aiheeseen liittyvät

Lapsuus, lapsuuden instituutiot ja lasten toiminta

Kuinka suomalainen lapsuus koetaan ja rakennetaan erityisesti päiväkotiympäristössä?

Suunniteltu lapsuus

Kirjassa tutkistaan, miten päivähoidon henkilöstön ja lasten vanhempien yhteistyö kasvatuksessa sujuu ja mikä sen merkitys on.

Varhaiskasvatuksen pedagogiikka

Lapset ovat aktiivisia oman elämänsä rakentajia, jotka elävät vuorovaikutuksessa ympäristönsä ja siihen kuuluvien toisten lasten ja aikuisten kanssa.