Kasvatus mediakulttuurissa

Kasvatus mediakulttuurissa

Miten opettajat sovittavat työssään yhteen oppiaineidensa sisällöt ja mediakulttuurin laajenevan oppimäärän? Entä vanhemmat ja muut kasvattajat?

Professori Juha Suoranta osallistuu mediakulttuurin ja kasvatuksen suhteista käytävään keskusteluun. Kirja sopii sekä oppikirjaksi että keskustelun virikkeeksi kodeissa, kouluissa ja muissa kasvatusyhteisöissä.

Nyt tämä e-kirja ilmaiseksi Vastapainon verkkokaupasta!

Aiheeseen liittyvät

Kriittinen mediakasvatus

Kirja antaa välineitä kriittisen kasvatuksen teorioiden soveltamiseen käytännön mediakasvatustyössä.

Kenen kasvatus?

Suomalaisen kasvatuksen ja koulutuksen päämäärien ja käytäntöjen tarkastelua kriittisen pedagogiikan valossa.