Kaikella on paikkansa

Kaikella on paikkansa

Uuden paikallishistorian suuntaviivoja

Paikallishistoriat antavat tavalliselle ihmiselle menneisyyden ja nykyisyyden sekä mahdollisuuden tulla näkyväksi historiankirjoituksessa. Ne ovat merkittäviä identiteetin luojia ja todisteita paikallisen historian olemassaolosta. Paikallishistorioita on Suomessa tehty paljon, ja niitä tehdään edelleen.

Alalle muodostettiin 1900-luvun mittaan vakiintuneet standardit muun muassa käsiteltävien aihepiirien ja käytettyjen lähdeaineistojen suhteen. Erityisiä näkökulmavalintoja tai ongelmanasetteluja ei tehty. Vaikka alun perin ohjeistuksella oli tarkoitus parantaa teosten laatua, on totuttu kaava sittemmin jähmettänyt paikallishistoriallista tutkimusta.

Tämän teoksen kirjoittajat kyseenalaistavat vakiintuneen tekemisen tavan ja kannustavat ongelmankeskeiseen tutkimukseen, joka parhaimmillaan johtaa kiinnostukseen sekä tiedemaailmassa että tavallisten lukijoiden keskuudessa.

Tekijät luotaavat paikallishistorian pysähtyneisyyteen johtaneita kehityskulkuja ja arvioivat omiin kokemuksiinsa sekä kotimaiseen ja kansainväliseen keskusteluun tukeutuen keinoja alan piintyneiden tapojen muuttamiseksi. He eivät kuitenkaan halua paaluttaa oikeaa ja väärää paikallishistoriaa – olennaista on vakiintuneiden totuuksien kyseenalaistaminen ja uusien kysymysten nostaminen.

Saatavana myös e-kirjana.

Pekka Ahtiainen, Jukka Tervonen & Kari Teräs:
Johdanto: Perinteen paino ja muutoksen paine

Pekka Ahtiainen & Jukka Tervonen:
Paikallishistorian kaavan pitkä kaari – ja tulevan akateemikon kriittinen katse

Panu Pulma:
Paikallishistoria, professionalismi ja pohjoismainen historiakulttuuri

Heikki Ylikangas:
Vuosisatoja kattavan esityksen rakentaminen aiheita yhdistävän juonen ympärille

Matti Peltonen:
Voisiko paikallishistoriaa käsittää toisin? Kylätutkimus, muistitieto ja uusi mikrohistoria

Risto Alapuro:
Sosiologia, historia ja paikallishistoria

Kimmo Rentola:
Karkkilan historia – silloin ja nyt

Laura Kolbe & Samu Nyström:
Pääkaupunki tutkimuskohteena: eräitä eurooppalaisia näkökulmia ja case Helsinki

Reija Satokangas:
Pohjoinen paikallishistoria – poikkeusko?

Jukka Rantala:
Paikallishistoria ja historianopetus

Ilkka Tervonen:
Tutkimus, media, alkulähteet. Lukijan aikamatka synnyinpitäjäänsä 1918

Aiheeseen liittyvät