Kaapista kaapin päälle

Kaapista kaapin päälle

Homoseksuaaliset ihmiset ja heidän oikeutensa edustuksellisessa politiikassa

Homoseksuaalisuus on arkipäiväistynyt, mutta Arkadianmäellä on edelleen varsin vähän avoimesti homoseksuaalisia poliitikkoja. Myös parannusten saaminen lesbojen ja homojen asemaan on ollut vaikeaa. Miksi yhden ihmisryhmän perusoikeuksista on tehty suurissa puolueissa ”omantunnon kysymys”?

Tuula Juvonen kartoittaa kirjassaan homoseksuaalisten ihmisten astumista politiikkaan ja heidän asemansa vähittäistä kohentumista Suomessa ja Saksassa. Kirjan ensimmäisessä, Suomea käsittelevässä osassa hän arvioi eduskunnan toimia ja puoluepolitiikkaa sekä nimeää niin kehityksen moottorit kuin jarrut. Arviota taustoittaa tarkka ajankuva homojen ja lesbojen aktivismista ja elämän reunaehdoista 1960–2010-luvuilla.

Teoksen toisessa osassa Saksa tarjoaa kiinnostavan vertailukohdan, sillä Saksassa julkihomoja ja -lesboja on ollut näkyvissä ja merkittävissä poliittisissa tehtävissä huomattavasti Suomea pidempään. Puolueet myös ottavat homoseksuaalisuuden huomioon ehdokasasettelussaan ja vaalimainonnassaan.

Vaikuttaa siltä, että politiikassa heteromiehet edelleen määrittelevät, mikä on hyväksyttävää. Mielipidekyselyt kertovat kuitenkin toistuvasti, että äänestäjät ovat kansanedustuslaitosta valmiimpia reippaisiin edistysaskeliin ja monimuotoiseen politiikkaan.

Dosentti Tuula Juvonen on seksuaali- ja sukupuolikysymyksiin erikoistunut akatemiatutkija Tampereen yliopistossa. Vastapaino on julkaissut aiemmin hänen teoksensa Varjo­elämää ja julkisia salaisuuksia (2002).

Saatavana myös e-kirjana.

Kirjan toivoisi kuluvan niin politiikka- ja yhteiskuntatieteilijöiden kuin käytännön mediatyötä tekevien käsissä. Se on kiinnostavaa luettavaa, ei vain sujuvan kielensä ja kiperien argumenttiensa ansiosta kaikille, joita suhteellisen runsas sivumäärä ja lähdeviitteet eivät pelota.

Kirsti Pohjanpää, Tieto & Trendit 3/2015

– Annukka Kantola: Keskustan suhtautuminen homoihin ja lesboihin kimuranttia. Suomenmaa 25.3.2015

– Kirsti Pohjanpää: Kun politiikka muuttaa sateenkaaren mustavalkoiseksi. Tieto & Trendit 3/2015

Esipuhe
Tutkimuskohteena julkilesbot ja -homot edustuksellisessa politiikassa

I Homot ja lesbot Suomen poliittisessa elämässä
1. Homoseksuaalisuuden muuttuva paikka suomalaisessa yhteis­kunnassa
2. Puoluepoliittista kamppailua kansalaisoikeuksista
3. Homoseksuaalisuudella politikointia
4. Homojen ja lesbojen ulostulot suomalaisessa politiikassa

II Homot ja lesbot Saksan poliittisessa elämässä
1. Barrikadeilta parlamenttiin – 1980-luvun identiteettipolitiikka
2. Politiikkaa ihan homona – 1990-luvun lesbo- ja ­homopoliittista ristivetoa
3. ”Miksi homot ovat parempia …poliitikkoja?” – 2000-luvun menestystarinat
Lopuksi: Homoseksuaalisuus osana edustuksellista politiikkaa

Aiheeseen liittyvät

Puhe eduskunnassa

Onko kansanedustajien puheilla vaikutusta? Missä, kenelle ja miten poliitikon kannattaa puhua? Ketä kansanedustajat oikein edustavat? Valtio-opin emeritusprofessorin teos valaisee edustuksellisen demokratin ongelmia.

Käsikirja sukupuoleen

Miten sukupuolta korostetaan ja häivytetään eri elämänalueilla? Naistutkimuksen oppikirja avaa sukupuolen rakentumista ja tutkimistapoja humanistis- yhteiskuntatieteellisistä näkökulmista.

Vaihtoehto avioliitolle

Ajatuksia herättävä puheenvuoro yhdenvertaisuuden ja kaikenlaisten perheiden puolesta.