Julkinen toiminta ja sen ongelmat, epub

Julkinen toiminta ja sen ongelmat, epub

John Dewey (1859–1952) oli yhdysvaltalainen filosofi, psykologi ja kasvatustieteilijä, joka tunnetaan yhtenä keskeisenä pragmatismin perustajana. Vuonna 1927 julkaistu ”Public and Its Problems” on yhtä lailla yhteiskunta- ja politiikan filosofian kuin viestintäteoriankin klassikko. Teoksessaan Dewey pohtii julkisen keskustelun ja demokraattisen julkisuuden ongelmia. Hän jäljittää sitä, miten ihmisille syntyy modernissa yhteiskunnassa kokemus yhteisistä ongelmista, joista on mahdollista käydä mielekästä keskustelua.

Eri ihmisryhmien keskinäisessä vuorovaikutuksessa muotoutuvassa julkisessa toiminnassa sitten ratkotaan näitä ongelmia.

Aiheeseen liittyvät