Johdatus laadulliseen tutkimukseen

Johdatus laadulliseen tutkimukseen

Laadullisen tutkimuksen perusteisiin pureutuva metodioppikirja, jossa käydään läpi koko tutkimusprosessi tutkimusideasta raportointiin. Esillä on monia tapoja ja tekniikoita tehdä tutkimusta laadullisilla aineistoilla, mutta keskeiseksi nousee kuitenkin aina tutkimuksen subjekti, tekijä ja hänen suhteensa tutkimuskohteeseen.

Aiheeseen liittyvät

Laadullinen tutkimus 2.0

Laadullisen tutkimuksen klassikko, teoriasta käytäntöön opastava perusteos.