Jätkät ja jytkyt

Jätkät ja jytkyt

Perussuomalaiset ja populismin retoriikka

Tavalliset, kunnolliset ja tolkun ihmiset marssivat julkisuuteen ympäri maailmaa. Suomessa perussuomalaisten nousu tapahtui samaan aikaan, kun monikulttuurisuuskritiikki kärjistyi, retoriikka muuttui aggressiiviseksi ja vihapuheesta tuli maan tapa.
Populistisen retoriikan ja liikehdinnän ymmärtäminen on nykymaailmassa tärkeä kansalaistaito. Jätkät & jytkyt kuvaa, kuinka populismi toimii vastakkainasettelujen ja yksinkertaistusten varassa. Populismille on tyypillistä kaksoispuhe, jossa vaaditaan asiaa ja samalla vastustetaan sitä: ”Mikä demokratia se sellainen on, jota ei saa arvostella tai jopa vastustaa.” (Timo Soini 2002).
Populismi imee voimaansa vahvoista tuntemuksista ja synnyttää niitä. Jätkät & jytkyt hahmottaa suomalaisen populismin lähihistoriaa aikana, jolloin perussuomalaisten kannatus lähti nousukiitoon ja puolue siirtyi marginaalista politiikan valtavirtaan.

Esipuhe ja kiitokset
I
Johdanto perussuomalaisiin ja
populismiin
1
Perussuomalaiset ja populisti-
nen retoriikka
2
Populismin käsite 2000-luvulla
3
Perussuomalaiset Helsingin
Sanomien peilissä
II
Perussuomalaisilla foorumeilla
4
Populismin tasa-arvo
5
Perussuomalaisten Eurooppa
6 Monikulttuurisuuskeskustelu
Suvivirrestä maahanmuuttaja-
myyttiin
7
Vihapuheen nousu julkisessa
keskustelussa
8
Perussuomalaisten kaksoispuhe
III
Soinin aika
9
Timo Soinin populismin perusta
1988–2017
10
Jätkä ja jytky populistisena
retoriikkana ja performanssina
11
Timo Soinin Kaanaan kieli
– pelastuksen politiikkaa ja
saarnapuhetta
Loppusanat: Perussuomalaiset ja
ulkopuolisuuden paradoksi

Aiheeseen liittyvät

Parlamentarismi retorisena politiikkana

Painava kokoelma Kari Palosen kirjoituksia parlamentarismista.

Puhe eduskunnassa

Onko kansanedustajien puheilla vaikutusta? Missä, kenelle ja miten poliitikon kannattaa puhua? Ketä kansanedustajat oikein edustavat? Valtio-opin emeritusprofessorin teos valaisee edustuksellisen demokratin ongelmia.

Poliittinen valta Suomessa

Teoksessa alan johtavat tutkijat analysoivat tärkeimpien valtiollisten instituutioiden sekä kansalaisjärjestöjen, median ja markkinoiden vaikutusta poliittiseen päätöksentekoon.