Ihmisarvo

Ihmisarvo

Ihmisyyttä pitäisi kohdella erityisellä moraalisella kunnioituksella. Mutta mitä ihmisyys tarkoittaa? Kirjan tarkoituksena on selventää ja rikastaa ajatusta ihmisarvosta ja ihmisarvon kunnioittamisesta. Se pureutuu ihmisarvon kysymykseen arvoteoreettisella, normatiivisella ja käytännöllisellä tasolla.

Mihin ihmisarvo perustuu? Toiset väittävät, että ihmisarvo on perustaltaan objektiivinen, moraalikäsityksistämme ja -arvostuksistamme riippumaton löydös. Toiset taas väittävät, että se on ihmisen itsensä tuottama keksintö, joka saattaa jonakin hetkenä muuttua tai kadota tyystin.

Mihin ihmisarvon käsitteellä viitataan? Toiset väittävät, että ihmisarvon käsitteellä on vain yksi käyttötapa ja -kohde. Toiset väittävät, että käsitteellä on useita merkityssisältöjä.

Mitä käytännöllisiä seurauksia ihmisarvon kunnioittamisella on? Yksi toiminta tai kohtelu on ihmisarvoa kunnioittavaa ja toinen taas sitä loukkaavaa tai vahingoittavaa. Voidaanko kaikki moraalin velvoitteet (kuten esimerkiksi ihmisoikeudet) perustaa tai palauttaa ihmisarvon kunnioittamisen vaatimukseen?

Kirja puolustaa normatiivisen etiikan tulkintaa, jota voi kutsua arvokkuusetiikaksi eli dignitismiksi. Teos on tarkoitettu tutkimuskäyttöön, oppimateriaaliksi yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin ynnä inspiraatioksi opettajille.

FT Veikko Launis on lääketieteellisen etiikan professori Turun yliopistossa.

Aiheeseen liittyvät