Huostaanotto

Huostaanotto

Lastensuojelun vaativin tehtävä

Kattava kokonaisesitys huostaanotosta

Huostaanotto on Suomessa ensimmäinen tutkimusperustainen kokonaisesitys tästä merkittävästä ja eettisesti haastavasta aiheesta.

Teos paikkaa tutkimuksen aukkoa, sillä varsin vähän tiedetään siitä, mitä huostaanotossa oikeastaan tapahtuu. Kirjan artikkelit käsittelevät lapsen huostaanottoa mutta myös avohuollon sosiaalityötä, kiireellistä sijoitusta sekä juridisia ja hallinnollisia kysymyksiä. Lisäksi kirja havainnollistaa sitä, mitä huostaanotto merkitsee sijoitetulle lapselle ja hänen vanhemmilleen.

Kirja keskittyy suomalaiseen lastensuojeluun mutta kontekstoi sitä muiden maiden käytäntöihin. Teos on kiihkoton kokonaisesitys ja alan perusteos, jonka ajantasaista tietoa tarvitsevat kaikki lastensuojelun ja lähialojen ammattilaiset. Se sopii myös oppikirjaksi ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Kirjan kirjoittajat ovat yhteiskunta- ja oikeustieteiden tutkijoita, jotka ovat toimineet pitkään lastensuojelun parissa.

Aiheeseen liittyvät

Yhteiskunnan tahra?

Mitä Suomen koulukodeissa todella tapahtui?

Kiistanalainen perhe, moraalinen järkeily ja sosiaalityö

Mikä on moraalin ja etiikan rooli lapsiin ja perheisiin suuntautuvassa sosiaalityössä? Teos tarkastelee haastavia tilanteita, joissa oikea, hyvä ja tavoiteltava toimintatapa ei ole selvä.