Historian teoria

Historian teoria

Lingvistisestä käänteestä mahdolliseen historiaan

Ajankohtaiset teemat historian teoriassa

Teos esittelee historian teoriaa koskevaa keskustelua viime vuosikymmeniltä. Käännekohta historianfilosofiassa oli 1970-luku, jolloin narrativismi nousi hallitsevaan asemaan.  Keskustelu historian kerronnallisuudesta jatkuu yhä. Lingvistinen käänne on tehnyt historiantutkijat entistä tietoisemmiksi kielen monista ulottuvuuksista.

Lingvististen tarkasteluiden vastavoimana on havaittavissa uusia realistisia tendenssejä. Tällaisia ovat muun muassa ympäristökysymykset, naiseus, uusmaterialismi ja historiallinen muisti. Lisäksi keskustelu kontrafaktuaalisesta ajattelusta ja mahdollisesta historiasta käy vilkkaana.

Teos on monipuolinen katsaus näihin kysymyksiin. Se tarjoaa mielenkiintoisia haasteita paitsi historian teoreetikoille, myös yhteiskuntatieteilijöille, ympäristötutkijoille ja kaikille, joiden alalla pohditaan historiallista perspektiiviä.

Teoksen kirjoittajat ovat filosofeja ja historioitsijoita eri yliopistoista.

Aiheeseen liittyvät

Historianfilosofia

Teos esittelee historianfilosofian tärkeimmät ajattelijat Hesiodoksesta Foucalt’hon.