Hajoava perhe

Romaani monitieteisen tutkimuksen välineenä

Hajoava perhe on monipuolinen johdatus kaunokirjallisuuden käyttämiseen muiden tieteenalojen tutkimuksessa. Kahden nuoren avioliitto päättyy katkeraan riitaan kestettyään vain kymmen tuntia. Oliko mies liian tunkeileva vai nainen liian kaino? Oliko ongelmien syynä naisen ja miehen menneet kokemukset? Vai vaikuttivatko taustalla yhteiskunnallisen aseman erot?

Näistä Ian McEwanin Rannalla-romaanin (2007) asetelmista ponnistaa tämä monitieteinen perheen ja kertomuksen tutkimuksen oppikirja, jossa historian, yhteiskunnan ja kirjallisuuden tutkijat pohtivat perheen, seksuaalisuuden, sairauden sekä riidan ja vuorovaikutuksen ongelmia.

Kaunokirjallisuus mahdollistaa tunteiden, ajatusten ja ihmismielen toiminnan esittämisen tavoilla, joihin muiden alojen puhetapa ei helposti taivu. Teos opettaa myös tilanteiden ja tapahtumien monitulkintaisuutta.

Ian McEwan on Britannian merkittävimpiä nykykirjailijoita, joka tunnetaan etenkin ihmismielen terävästä kuvauksesta. Hänen teoksiaan on suomennettu runsaasti jo 1980-luvun alusta lähtien.

Lue Matti Hyvärisen kirjoitus kirjasta Tampereen yliopiston Alustassa!

– Pekka Wahlstedt: Hajoava perhe. Aikalainen 2/2016

– Ulla-Maija Salo: Romaani ja monitieteisen tutkimuksen mieli. Tieteessä tapahtuu 1/2017

Matti Hyvärinen: Hajoavalla rannalla
Ville Vuolanto: Historian jäljet Rannalla
Eriikka Oinonen: Aikuistumisia
Harri Melin: Luokat Rannalla
Jari Aro: Häpeä Rannalla-teoksessa
Juha Suoranta: Merkittävät oppimiskokemukset rannalla
Laura Karttunen: Rannalla-romaanin juonitteleva kertoja ja jossittelevat henkilöt
Tuula Juvonen: Hajoava heteroseksuaalisuus
Kirsi Peltonen: Florencen trauma ja siitä selviytyminen
Tarja Aaltonen: Outo äiti, vamma ja vanhemmuus
Eero Suoninen: Vuorovaikutuksen noidankehät
Matti Hyvärinen: Rajaton riita, rajatut mielet

Aiheeseen liittyvät

Kategoriat, kulttuuri ja moraali

Kirjassa tarkastellaan kategorioita ihmisten keskinäisessä toiminnassa läsnä olevina sosiaalisina tekoina. Teos esittelee kategoria-analyysin lähtökohtia ja erilaisia tutkimusvaihtoehtoja.

Vuorovaikutuksen sosiologia

Goffman tekee selkoa vuorovaikutuksen tutkimuksen klassisiksi välineiksi muodostuneista käsitteistään, kuten kasvot ja kasvotyö, kehys sekä jalansija.