Etnisyys ilman ryhmiä

Etnisyys ilman ryhmiä

Suom. Erkki Vainikkala, David Kivinen (luku 1)
Alkuteos Ethnicity without Groups

Miten ajatella etnisyyttä, kansallisuutta ja rotua ”laatikon ulkopuolella”: esteettömästi, vapaana vakiintuneiden sanastojen viettelyksestä, sitoutumatta ennalta lukkoon lyötyihin oletuksiin?

Sosiologi Rogers Brubaker haastaa kyseenalaistamaan taipumuksemme ajatella ihmisryhmiä sisäisesti yhtenäisinä ja ulkoisesti rajattuina kokonaisuuksina. Esimerkiksi etnisyys on Brubakerille selittämistä kaipaava näkökulma, ei ryhmän ominaisuus. Kun maailmaa katsoo tästä vinkkelistä, liikahtavat vaikkapa ”etnisiä kiistoja” ja ”monikulttuurisuutta” koskevat keskustelut piintyneistä asemistaan.

Teos esittelee kriittisen näkökulman etnistettyyn ryhmäajatteluun sekä siihen läheisesti liittyviin keskusteluihin identiteetistä, diasporasta ja assimilaatiosta. Pohtimalla etnisyyttä tiedollisena näkökulmana sekä erittelemällä nationalistisen väkivallan ja kansallisuuden kysymyksiä Brubaker osoittaa, kuinka niitä voidaan ajatella ja tutkia uudella tavalla.

Johdanto
1. Etnisyys ilman ryhmiä
2. ”Identiteetin” tuolle puolen (yhdessä Frederick Cooperin kanssa)
3. Etnisyys kognitiona (yhdessä Mara Lovemanin ja Peter Stamatovin kanssa)
4. Etninen ja nationalistinen väkivalta
5. Assimilaation paluu?
6. ”Kansalaisuus” ja ”etnisyys” nationalismissa
7. Diasporan ”diaspora”
8. Arjen etnisyys: kategoriat, kieli, instituutiot

Aiheeseen liittyvät

Erilaisuus

Kirja sisältää kansainvälisesti tunnettujen tutkijoiden näkemyksellisiä puheenvuoroja kulttuurin, paikan ja identiteetin yhteen kietoutumisesta, erilaisuuden esittämisestä sekä monikulttuurisen yhteiselon ongelmista ja mahdollisuuksista.

Kulttuuri, paikka ja muuttoliike

Teos osallistuu ajankohtaiseen keskusteluun maahanmuutosta, liikkuvuudesta ja monikulttuurisuudesta sekä kyseenalaistaa vakiintuneita tapojamme ajatella paikan, kulttuurin ja kuulumisen kytköksiä.

Suomalainen vieraskirja

Kirjassa lähestytään monikulttuurisuutta erilaisten käsitteiden ja niiden selittämisen kautta.

Suomi toisin sanoen

Kirja kaikille niille, joita Suomi maailmassa ja maailma Suomessa askarruttavat.