Eriarvoisuuden rakenteet

Eriarvoisuuden rakenteet

Haurastuvat työmarkkinat Suomessa

Eriarvoisuudesta on tullut merkittävä yhteiskuntapoliittinen kysymys. Sosiaalinen kohoaminen on vaikeutunut, ja työmarkkinat osoittavat yhä selvempiä haurastumisen merkkejä. Ihmiset kamppailevat työpaikoista ja sosiaalisesta asemasta. Samanaikaisesti eliitti erkanee muista yhteiskuntaryhmistä. Mutta entäpä ne, joilla ei ole asemaa yhteiskunnassa tai joiden asema jatkuvasti kyseenalaistetaan valtion ja yrittäjyyttä korostavan yhteiskunnan hiljaisella hyväksynnällä?

Mitä tapahtuu, kun kokonainen elinkeino kuihtuu? Millaisia vaikeuksia työtä hakeva nuori kohtaa? Miten yhteiskunnassa vastataan työtä vailla olevien tarpeisiin? Kirjoittajat vastaavat näihin kysymyksiin 1990-luvulla tai pian sen jälkeen hauraaseen työmarkkina-asemaan ajautuneiden tai työtä vaille jääneiden ihmisten tilanteita ja mahdollisuuksia analysoimalla. Eriarvoisuuden rakenteet auttaa tunnistamaan eriarvoisuuden kokemuksia, uusia ympäristöjä ja luokkarakenteita.

Teos on tarkoitettu oppikirjaksi yliopistoihin ja korkeakouluihin, mutta se soveltuu myös ajankohtaiseksi tietokirjaksi päätöksentekijöille, asiantuntijoille ja kaikille yhteiskunnallisesta kehityksestä kiinnostuneille lukijoille.

Kirjoittajat: Raimo Blom, Sakari Hänninen, Tomi Kankainen, Kirsti Lempiäinen, Eeva Luhtakallio, Harri Melin, Martti Siisiäinen, Tiina Silvasti.

Tiina Silvasti ja Sakari Hänninen Ylen Ykkösaamussa Jakke Holvaksen haastattelussa. (Kuuntele kohdasta 26.40.)

 

Kokonaisuudessaan Eriarvoisuuden rakenteet on kiinnostava ja ajankohtainen analyysi mahdollisuusrakenteiden yhteyksistä yhteiskunnallisen eriarvoisuuden muotoihin ja laajuuteen.

Minna Leinonen, Katri Otonkorpi-Lehtoranta & Hanna Ylöstalo, Sukupuolentutkimus 1/2015

Aiheeseen liittyvät

Työ, työvoima & politiikka

Ajankohtainen työpolitiikan kokonaisanalyysi ja oppikirja. Teoksessa määritellään keskeiset käsitteet ja teoriat sekä arvioidaan työllisyyden ja työelämän muutoksia.

Suomalainen työntekijyys 1945–2013

Nykypäivänä työtä tuntuu riivaavan kiire ja stressi, ja työntekijöiksi etsitään vain hyviä tyyppejä ja moniosaajia. Miten asiat olivat ennen?

Tuloerot globalisaation aikakaudella

Maailman johtava tuloerojen tutkija kertoo, kuinka tuloerot ja eriarvoisuus syntyvät.