Demokraattinen oikeutus

Demokraattinen oikeutus

Puolueettomuus, refleksiivisyys, läheisyys

Suom. Vappu Helmisaari
Alkuteos La légitimité démocratique: Impartialité, reflexivité, proximité

Edustuksellinen demokratia nähtiin alun perin keinona saavuttaa yksimielisyys, ja vanha yksimielisyyden ihanne on yhä usein politiikassa läsnä. Pierre Rosanvallon kuvaa kehityskulkua, jossa myös erimielisyyttä alettiin pitää yhteiskunnan sisällä mahdollisena ja oikeutettuna. Nykydemokratioita analysoimalla hän osoittaa, että kansalaisten valtaa vahvistavat parhaiten heidän käyttöönsä luovutetut ”vastademokraattiset” keinot valvoa edustuksellisten elinten päätöksentekoa.

Pierre Rosanvallon on Ranskan johtavia politiikan historioitsijoita ja teoreetikoita sekä Pierre Bourdieun seuraaja Collège de Francen professorina. Demokraattinen oikeutus on jatko-osa nykydemokratiaa ruotivalle Vastademokratia-teokselle.

Aiheeseen liittyvät

Julkisuus ja demokratia

Teos kokoaa yhteen puheenvuoroja julkisuuden ja median muuttuvasta roolista yhteiskunnassa ja nostaa esiin uusia näkökulmia sekä viestinnän tutkimukseen että viestintäpolitiikkaan.

Matala valta

Miten meitä oikein johdetaan? Viisas analyysi vallankäytön tyylien muutoksista ja talousjohtajien vaivihkaisesta astumisesta poliitikkojen paikalle kansakunnan johtajiksi.

Onko kapitalismilla tulevaisuutta?

Ajankohtainen ja iskevä markkinatalouden analyysi. Mihin olemme menossa?

Parlamentarismi retorisena politiikkana

Painava kokoelma Kari Palosen kirjoituksia parlamentarismista.

Politiikan muutos

Kriittinen ja monipuolinen analyysi politiikan muutoksesta. Mihin suuntaan politiikka kehittyy Suomessa, Euroopassa ja globaalisti?

Puhe eduskunnassa

Onko kansanedustajien puheilla vaikutusta? Missä, kenelle ja miten poliitikon kannattaa puhua? Ketä kansanedustajat oikein edustavat? Valtio-opin emeritusprofessorin teos valaisee edustuksellisen demokratin ongelmia.

Vallan sisäpiirissä

Onko Suomessa yhtä yhtenäistä eliittiä? Miten eliitin jäseneksi noustaan ja miten paikka säilytetään?