Baltian historia

Baltian historia

Pokkariversio

Suom. Irina Kyllönen

Mitä kaikkea nykyiset Viro, Latvia ja Liettua ovat käyneet läpi historiansa aikana? Tämä tiivis, kattava ja kiehtova teos kertoo Baltiaksi kutsutun alueen vaiheet jääkauden lopusta nykyaikaan. Pääpaino on Baltiaa riepotelleessa 1900-luvussa ja poliittisessa historiassa. Lisäksi kirja valottaa talouskehitystä, sosiaalisia oloja ja kulttuuri-ilmiöitä.
Teoksen vahvuus on vertaileva ja kokoava näkökulma: se piirtää Baltian menneisyyden pitkät linjat eikä tyydy kertaamaan kolmen erillisen valtion vaiheita. Näin piirtyy vaikuttava kuva Baltian rikkaasta ja traagisesta historiasta.

Andres Kasekamp on politiikan tutkimuksen professori Tarton yliopistossa ja Viron ulkopoliittisen instituutin johtaja.

Aiheeseen liittyvät

Äärimmäisyyksien aika

Jännittävä kertomus lyhyestä 1900-luvusta, jota on kutsuttu myös sen omaelämäkerraksi. Historioitsija Eric Hobsbawm nivoo yhteen arkisto- ja tutkimustietoa sekä omakohtaisia kokemuksia ja muistoja.