Asiakkaasta kehittäjäksi ja vaikuttajaksi

Asiakkaasta kehittäjäksi ja vaikuttajaksi

Asiakkaan osallisuuden muutos sosiaali- ja terveyspalveluissa

Tutkittua tietoa kehitystyön tueksi

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksessa ja hyvinvointipalveluiden järjestämisessä korostetaan voimakkaasti asiakaslähtöisyyttä. Laadukkaat hyvinvointipalvelut edellyttävät kuitenkin asiakkaan ottamista osaksi niiden kehitystyötä. Enää eivät riitä asiakastyytyväisyyskyselyt, asiakkaiden kuulemiset palveluja suunniteltaessa tai yksittäisten kokemusasiantuntijoiden käyttö, vaan asiakkaille on annettava palvelujärjestelmässä myös tasavertainen kehittäjän ja vaikuttajan rooli.

Asiakaslähtöiset hyvinvointipalvelut antaa kehitystyön tekijöille tietoa siitä, kuinka asiakas voidaan ottaa osaksi palveluiden kehitystyötä. Teos esittelee erilaisia menetelmiä, joilla kehittäjäasiakkuutta voidaan vahvistaa, sekä käytännön kokemuksia palveluiden kehittämisestä yhdessä asiakkaiden kanssa.

Asiakaslähtöiset hyvinvointipalvelut on kirjoitettu sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisen tueksi sosiaalialan sekä terveys- ja kuntoutusalan toimijoille. Se soveltuu myös oppikirjaksi ja opettajan oppaaksi.

Aiheeseen liittyvät

Asiakkaat toimijoina sosiaalityössä

Mikä on asiakkaan osa ja osallisuus sosiaalityössä?

Sosiaalihuollon tila ja tulevaisuus

Miten suomalaista sosiaalihuoltoa tulisi kehittää? Laaja-alaisessa teoksessa pureudutaan sosiaalihuollon tilaan ja muutostarpeisiin.

Eriarvoisuuden rakenteet

Pysäyttävä analyysi suomalaisten työmarkkinoiden haurastumisesta ja ihmisten eriarvoistumisesta.

Sosiaalityöntekijöinä ja asiakkaina

Mistä sosiaalityössä yhteiskunnallisena toimintana on kysymys?

Huostaanotto

Kattava kokonaisesitys huostaanotosta

Kiistanalainen perhe, moraalinen järkeily ja sosiaalityö

Mikä on moraalin ja etiikan rooli lapsiin ja perheisiin suuntautuvassa sosiaalityössä? Teos tarkastelee haastavia tilanteita, joissa oikea, hyvä ja tavoiteltava toimintatapa ei ole selvä.

Sosiaalityö aikuisten parissa

Kirjassa paneudutaan aikuisten parissa tehtävän sosiaalityön ydinkysymyksiin ja jännitteisiin.

Välittäminen ammattina

Selkeä ja käytännöllinen kirja auttamistyötä tekeville. Pitäisikö ihmisten ongelmia ratkoa yksilöihin vai yhteiskuntaan vaikuttamalla?