Alueellinen suunnittelu

Alueellinen suunnittelu

Kirjassa luodaan katsaus suunnitteluteorioihin varhaiselta modernilta aikakaudelta postmoderniin aikaan asti. Suunnittelua, kehittämistä ja politiikkaa sekä itse suunnittelujärjestelmää tulkitaan aluesuunnittelun käsitteiden ja käytännön kautta.

Ajallisesti kirja kattaa suomalaisen aluepolitiikan kehityksen 1800-luvun lopulta nykypäivään sekä EU:n alueellisen kehittämisen aina vuoteen 2013 asti. Suomalaisen suunnittelun kehitystä ja nykytilaa selvitetään koko maan laajuisesti sekä maakunta- että kuntatason esimerkkien avulla. Lukija haastetaan myös omakohtaisesti pohtimaan suunnittelukysymyksiä.

Kirja on suunnattu aluesuunnittelun, aluepolitiikan, aluekehittämisen ja aluehallinnon opiskelijoille, tutkijoille ja käytännön toimijoille.

Jussi S. Jauhiainen on suunnittelumaantieteen professori (Oulun yliopisto), kaupunkimaantieteen apulaisprofessori (Tarton yliopisto) ja kulttuurimaantieteen dosentti (Turun yliopisto).

Vivi Niemenmaa on filosofian tohtori (suunnittelumaantiede, Helsingin yliopisto), joka työskentelee ylitarkastajana julkishallinnon arviointitehtävissä erikoisalanaan alue- ja ympäristökysymykset.

Aiheeseen liittyvät