Akateeminen kysymys?
Tuukka Tomperi, (toim.)

Akateeminen kysymys?

Yliopistolain kritiikki ja kiista uudesta yliopistosta

Mikä on yliopiston tehtävä? Kehitellä ”osaamislähtöisiä kilpailuetuja” yrityksille? Täsmäkouluttaa akateemisia ammattilaisia suhdanteiden mukaan muuttuviin tarpeisiin? Uuden yliopistolain taustoja tutkailtaessa tältä näyttää. Yliopistouudistuksen ytimessä on valtionhallinnon uusi uskonto: maailman paras innovaatiojärjestelmä kansantalouden ja hyvinvoinnin pelastajana.
Keväällä 2009 uudesta yliopistolaista kamppailtiin näkyvästi. Kritiikin aktiiveja olivat opiskelijat, jotka kokoontuivat protestoimaan ja omaksuivat kekseliäitä vastarinnan keinoja. Henkilökunta pysytteli enimmäkseen passiivisena, vaikka kiistellyt aiheet koskettavat henkilökunnan työoloja, -ehtoja ja tulevaisuutta vielä enemmän kuin opiskelijoiden asemaa.
Uudistuksen ristiriitainen vastaanotto kertoo railoista yliopistojen sisällä. Innovaatioajattelulle ja kaupalliselle tutkimus- ja kehitystyölle ei monien mielestä ole realistisia vaihtoehtoja kovenevassa kansainvälisessä kilpailussa. Toiset vastustavat tutkimuksen ja opetuksen yhteiskunnallisen arvon katsomista näin lyhytnäköisesti ja kapeasti.
Tutkimus ja korkeakoulutus eivät ole irrallisia saarekkeita taloudellisten voimien ja uusliberalismin hengen ohjailemassa ajassa. ”Tehostaminen” ja ”kehittäminen” ovat tuttua puuhaa koko yhteiskunnassa: työelämässä, koululaitoksessa, terveyden- ja vanhustenhuollossa. Kenen hyödyksi ja miten sitä tehdään? Millaista elämää tavoittelemme ja millaisia yhteiskunnallisia, teknisiä ja ekologisia ratkaisuja se edellyttää? Tarvitaanko yliopistoja yhä yhteiskunnan kriittiseen itsearviointiin ja kulttuurin luovaan uudistamiseen? Yliopistojen tulevaisuus ei ole vain akateeminen kysymys. Se koskettaa perustavalla tavalla yhteiskunnan ja kulttuurin suuntaa.
Miksi yliopistolakia vastustettiin? Miksi yliopistojen tulevaisuudella on merkitystä koko yhteiskunnalle? Ajankohtaisessa keskustelukirjassa tunnetut yliopistopolitiikan ja -työn tutkijat sekä lakikriitikoiksi ryhtyneet professorit kirjoittavat aiheesta niin kokemustensa kuin tutkimustensakin kautta. Kirjoittajina mm. Petri Koikkalainen, Leena Koski, Päivi Naskali, Jussi Pakkasvirta, Emilia Palonen, Heikki Patomäki, Martina Reuter, Suvi Ronkainen, Juha Suoranta, Thomas Wallgren, Matti Vesa Volanen, Jussi Vähämäki, Oili-Helena Ylijoki.

Tuukka Tomperi: Akateemisia kysymyksiä esipuheen muodossa

1. Tunnelmakuvia

Fragmentteja murroksesta (Antti Salminen)

Universitas 2010-juhla: kuohuviinistä (auto)etnografiaa (Suvi Ronkainen)

2. Kokemuksia, polkuja ja sattumuksia

Yliopisto kokreettisena utopiana: kokemuksia Turusta Nottinghamiin ja Helsingistä Melbourneen (Heikki Patomäki)

Yliopistouudistus periferiassa (Emilia Palonen)

Kun Universitatis muuttui projektiksi (Jussi Pakkasvirta)

Alamaisten elämää (Juha Suoranta)

 

3. Vanha ja uusi yliopisto

Yliopiston lumo (Oili-Helena Ylijoki)

Uusi häpeän yliopisto (Päivi Naskali)

Yliopiston sisäisen järjestyksen muutos (Leena Koski)

Tietopaja (Jussi Vähämäki)

Yliopisto 3.0 (Matti Vesa Volanen)

 

4. Laki lähikuvassa

Yliopistolaki taustoineen: Koulutuspoliittinen tarkastelu (Tuukka Tomperi)

Haave strategisesta ohjauksesta (Martina Reuter)

Yliopiston autonomian kaventaminen (Thomas Wallgren)

 

5. Lopuksi: niin se käy

Yliopistouudistus poliittisen tahdon ilmentymänä (Petri Koikkalainen)

Aiheeseen liittyvät

Julkaise tai tuhoudu!

Monipuolisessa kirjassa pohditaan kriittisesti tieteellisen julkaisemisen sääntöjä sekä tieteellistä viestintää ja tiedettä laajemminkin.