Kaikki kirjat

Modernin tieteen synty Euroopassa

Yleistajuinen johdatus tieteen historiaan nyt pokkarina!

Feministisen pedagogiikan ABC

Kirja antaa esimerkkejä siitä, miten monesti haastavilta tuntuvia sukupuolta, seksismiä ja rasismia eli vallankäytön muotoja koskevia teemoja voidaan sisällyttää opetukseen rakentavalla tavalla.

Poikatutkimus

Ajankohtainen katsaus suomalaiseen poika- ja maskuliinisuustutkimukseen.

Miten tutkia nuoria ja nuorisotyötä

Teos kokoaa yksiin kansiin keskeiset tutkimusmenetelmät, joita on käytetty nuorten ja nuorisotyön tutkimuksessa.

Korkein opetus

Korkeimman opetuksen peruskirja.

Asioimistulkkaus

Ensimmäinen suomenkielinen kokonaiskatsaus asioimistulkkaukseen.

Aika, paikka ja sosiaalityö

Kirjassa jäsennetään ja tehdään näkyväksi sosiaalityön erilaisia aikoja ja paikkoja.

Korruptio

Korruptiosta maailmanlaajuisena ongelmana.

Demokratia utopiana ja sen vastavoimat

Jos emme vaadi enemmän ja parempaa, demokratian rippeetkin näivettyvät silmiemme edessä.

Terve-Suomesta moi-Suomeen

Mitä kerrottavaa muukalaisella on Suomen politiikasta?

Halu

Halu kuuluu ihmisyyteen kaikissa sävellajeissaan.

Kuinka muuttaa maailmaa

Mikä on ollut marxilaisen ajattelun vaikutuksia maailmaan vuosina 1840–2011?

Ihmisarvo

Mitä ihmisyys tarkoittaa?

Kasvatus ekokriisin aikakaudella

Miten toimia kasvattajana, jos ymmärtää elämänmuotomme olevan ekologisesti kestämätön?

Kivun kanssa

Kirjan tarkoitus on helpottaa kroonista kipua potevien elämää selvittämällä, mitä on kipukokemus.

Trumpin jälkeen

Mitä tapahtuu Donald Trumpin presidenttiyden jälkeen?

Lappi palaa sodasta

Monitieteinen teos käsittelee Lapin henkistä ja materiaalista jälleenrakennusta toisen maailmansodan jälkeen

Media ja populismi

Mitä populismi on ja kuinka se on haastanut journalismia?

Vanhoillislestadiolaisuuden taloudelliset verkostot

Ensimmäinen tutkimus vanhoillislestadiolaisten taloudellisesta toiminnasta.

Rapautuvan palkkatyön yhteiskunta

Miten ja kenen ehdoilla työyhteiskunta jatkossa toimii?

Suomen rakennehistoria

Pertti Haapala, (toim.)
"Suomen rakennehistoria" kertoo, mikä maa Suomi oli keskiajalta nykypäivään

Riskitekijä

”Taitavasti kirjoitettu kirja Lontoon pankkimaailman pimeästä puolesta.” The Times

Maahanmuutto, palvelut ja hyvinvointi

Selkeä yleisteos maahanmuuttajien kunnioittavaan kohtaamiseen viranomais- ja auttamistyössä

Karkottamisen logiikka

Merkittävän ajattelijan puheenvuoro globalisaation julmuudesta

Hennalan naismurhat 1918

Hennalan vankileirillä tapahtui Suomen historian suurin naismurha

Pakolaisuus, tunteet ja media

Kuinka käsitellä pakolaisuutta mediassa rakentavasti?

Twitter viestintänä

Ensimmäinen tutkimuskirja Twitteristä viestinnällisenä ilmiönä

Toistemme viholliset?

Vuosi 1918 tuntuu kirjallisuudessa – riveillä ja rivien väleissä

Mediaurheilu

Syväanalyysi urheilubisneksen yhteiskunnallisesta voimasta

Äärimmäisyyksien aika

1900-luvun omaelämäkerta

Jätkät & jytkyt

Millaista on suomalainen populismi?

Valtio ja vallankumous Suomessa

”Taidokas, omaperäinen ja terävä analyysi luokkakamppailusta ja poliittisesta muutoksesta.” – Professori Charles Tilly

Opettajana yliopistolla

Mari Murtonen, (toim.)
Kirja tarjoaa tuoretta tutkimusperustaista tietoa korkeakouluopettajan työn tueksi.

Asiakkaasta kehittäjäksi ja vaikuttajaksi

Kirja antaa kehitystyön tekijöille tietoa siitä, kuinka asiakas voidaan ottaa osaksi palveluiden kehitystyötä.

Valloittava varhaiskasvatus

"Valloittava varhaiskasvatus" kannustaa tarjoamaan lapsille tilanteita, joissa he voivat kokeilla ja harjoitella omaa aktiivista toimijuutta ja osallisuutta.

Poliittinen valta Suomessa

Teoksessa alan johtavat tutkijat analysoivat tärkeimpien valtiollisten instituutioiden sekä kansalaisjärjestöjen, median ja markkinoiden vaikutusta poliittiseen päätöksentekoon.

Tasavalta

"Tasavalta"-kirjassa Pertti Alasuutari päivittää klassikoksi muodostuneen tutkimuksensa "Toinen tasavalta" 2010-luvulle.

Talouskuri

Suomalaiset nielevät talouskurin vapaaehtoisesti, vaikka muille sitä syötetään väkisin

Demokraattinen perintömme

Työkaluja kansanvallan puolustamiseen ja kehittämiseen

Vihaa vastaan

Carolin Emcke käsittelee kirjassaan tämän hetken suuria teemoja: rasismia, fanatismia, demokratian vastaisuutta.

C. Wright Millsin sosiologinen elämä

Kirja on ensimmäinen suomenkielinen johdatus vaikutusvaltaisen ja inspiroivan yhteiskuntatieteilijän elämään ja ajatteluun.

Vanhenemisen taito

Tutkittua ja koeteltua tietoa vanhenemisesta ja sen psykologiasta.

Finnjävlar

Kristian Borg, (toim.)
Kirjassa viisitoista ruotsinsuomalaista kertoo, millaista on ollut kasvaa suomalaistaustaisena Ruotsissa.

Finalaska

Talvisodan aikana Yhdysvalloissa ryhdyttiin suunnittelemaan suomalalaisten evakuoimista, jos Neuvostoliitto valloittaisi Suomen. Tämä on ensimmäinen uskomattomista pelastussuunnitelmista kertova kirja.

Tuloerot globalisaation aikakaudella

Maailman johtava tuloerojen tutkija kertoo, kuinka tuloerot ja eriarvoisuus syntyvät.

Loppupeli

Nyt tiedämme tulevaisuuden haasteet, täytyy vain toimia!

Puheterapia

Uraauurtava perusteos puheterapiasta

Maailman taloushistoria

Kiehtova matka halki talouden vuosisatojen

Tutkimushaastattelun käsikirja

Haastattelututkimuksen työkalut yksissä kansissa

Kuvitellut yhteisöt

Klassinen analyysi siitä, kuinka kansakunta keksittiin

Matkoja utopiaan

Utopiakirjallisuuden klassikot yksissä kansissa

Vita activa

Arendtin merkkiteos on politiikan intohimoinen puolustus

Sukupuolistunut väkivalta

Kattava yleisteos sukupuolistuneesta väkivallasta

Tiedontuojat

Ensimmäinen tietokirjallisuuden suomentajille suunnattu opas

Nuoren Viron omatunto

Elävä tarina Viron kansalliskirjailijasta keskellä historian kuohuntaa.

Vapauden markkinat

Mitä jokaisen tulee tietää uusliberalismista

Eläketurma

Työeläkkeet – mureneva sukupolvisopimus

Adan algoritmi

Kiehtova tarina 1800-luvun lahjakkaimmasta koodarista

Vanhuus

”Naurettavien kävelysauvojen kanssa en aio kuntoilla, vaan hyppään suoraan rollaattorin puikkoihin, kun se aika tulee!”

Taistelu Ukrainasta

Kriisin taustat yksissä kansissa

Yhteiskunnan tahra?

Mitä Suomen koulukodeissa todella tapahtui?

Matala valta

Pokkari. Kirja kuvaa vallankäytön muutosta 1950-luvulta nykypäivään.

Historian teoria

Monipuolinen katsaus uusimpiin historian tutkimuskysymyksiin

Huostaanotto

Kattava kokonaisesitys huostaanotosta

Tajuaako kukaan?

Opi vääntämään tiede ymmärrettäväksi

Luokan ääni ja hiljaisuus

Miltä näyttää tämän päivän luokka-Suomi?

Sorrettujen pedagogiikka

Pokkari. Kasvatustieteen laajimmalle levinnyt ja käännetyin klassikko.

Kommunistinen manifesti

Pokkari. Aave kummittelee Euroopassa – kommunismin aave.

Keskustelunanalyysi

Kattava perusteos keskustelunanalyysista

Ruumiillisuus ja työelämä

Millaisiin asentoihin työruumis taipuu palvelutaloudessa?

Tutkielma ihmisten välisen eriarvoisuuden alkuperästä ja perusteista

Pokkari. Radikaalia yhteiskuntakritiikkiä ja ihmiskunnan historiaa lavein vedoin

Maito tappaa

Eloonjäämisopas tiedemedian seuraajalle

Perheenyhdistäminen

Mitä perheenyhdistäminen tarkoittaa, kenellä on siihen oikeus ja millä perustein? Kuinka hakijat prosessin kokevat?

Globaalisti akateeminen

Käytännönläheinen peruspaketti kansainvälisestä tiedejulkaisemisesta

Viis taloudesta!

Isku talouskeskustelun ytimeen

Datajournalismin työkäytännöt

Odotettu kokonaisesitys datajournalismista

Julkinen tiede

Mikä on tieteen paikka avoimessa yhteiskunnassa?

Maailmantalouden Minotauros

Pokkari. Huima tarina maailmantalouden voimasuhteista

Suuri murros

Pokkari. Moderni klassikko kuvaa vapaiden markkinoiden synnyn, kulta-ajan ja kriisin

Baltian historia

Pokkari. Baltian kiehtovat vaiheet yksissä kansissa

Lajien synty

Pokkari. Klassikkojen klassikko, joka mullisti tieteenhistorian

Filosofinen värityskirja

Kimmo Jylhämö, (toim.)
Me kaikki haluamme jättää jäljen tähän maailmaan. Joskus haluamme tehdä sen värikkäästi.

Talventörröttäjät

Kasveja voi bongailla myös talvella! Tämä niin aloittelevalle kuin pidemmällekin ehtineelle kasviharrastajalle tarkoitettu kirja esittelee yli 70 talven kasvia.

Koulutusihmeen paradoksit

Teos kokoaa yhteen kasvatussosiologian professori Hannu Simolan keskeisimpiä kirjoituksia koulutuksesta viime vuosikymmenen ajalta. Miten suomalainen koulu on voinut pärjätä, vaikka se tekee kaiken vasten valtavirran oppeja?

Diskurssianalyysi

Kaksi diskurssianalyysin klassikko-oppikirja nyt yksissä kansissa! Kattava teos diskurssianalyysin teoreettisista lähtökohdista ja käytöstä. Runsaat ja seikkaperäiset esimerkit opettavat soveltamaan menetelmää opinnäytteissä ja tutkimuksessa.

Koko elämä töihin

Miten inhimillisten kykyjen muuttuminen kauppatavaraksi vaikuttaa työntekijöihin ja oppijoihin sekä heidän toimintamahdollisuuksiinsa?

Suomen puolueet

Suomen puoluekentän käsikirja, jonka paikka on kaikkien politiikkaa seuraavien hyllyssä.

Hajoava perhe

Monipuolinen johdatus kaunokirjallisuuden käyttämiseen muiden tieteenalojen tutkimuksessa, esimerkkinä Ian McEwanin romaani Rannalla.

Rauhaton rauha

Mitä tapahtui, kun sota päättyi? Kirjassa käsitellään ihmisten ja koko maan vähittäistä, rauhatontakin sopeutumista takaisin rauhanaikaan.

Ostettua aikaa

Talous ja politiikka ovat kriisissä juuri nyt, koska poliitikoilla ei enää ole konstia kriisin lykkäämiseen. Ostettu aika on loppu.

Onko kapitalismilla tulevaisuutta?

Ajankohtainen ja iskevä markkinatalouden analyysi. Mihin olemme menossa?

Salattu, hävetty, vaiettu

Opas vaiettujen ja monimutkaisten ilmiöiden tutkimiseen ja siinä käytettäviin menetelmiin.

Haastattelu

Kirjassa käydään monipuolisesti läpi, kuinka haastatteluaineisto kerätään.

Sukupuolen järjestykset ja tasa-arvon paradoksit

Taidokas analyysi yhteiskunnan sukupuolijärjestyksistä ja siitä, miksi tasa-arvoa on niin vaikea saavuttaa.

Historianfilosofia

Teos esittelee historianfilosofian tärkeimmät ajattelijat Hesiodoksesta Foucalt'hon.

Villit vihreät kaupungit

Opas kolmen miljoonan suomalaisen lähiluontoon. Opi tuntemaa bussipysäkin vierustan ja ojanpientareen kaupunkikasveja. Sisältää 400 kasvia kuvineen ja valmiita kasvireittejä.

Luonnonvarojen hallinnan legitimiteetti

Kirjassa tarkastellaan luonnon käytön ja suojelun periaatteellisten kysymysten ohella luonnonvarapolitiikan uudistumista, oikeuskäytäntöjen legitimiteettiä sekä luonnonvarojen käytön muutoksia.

Hyödyllinen luonto

Ekosysteemipalvelut, mitä ne ovat?

Suomalainen työntekijyys 1945–2013

Nykypäivänä työtä tuntuu riivaavan kiire ja stressi, ja työntekijöiksi etsitään vain hyviä tyyppejä ja moniosaajia. Miten asiat olivat ennen?

Ilmastonmuutos ja yhteiskunta

Ilmastonmuutoskeskustelua on hallinnut uusliberalistinen talouspuhe. Tämä kirja tuo mukaan yhteiskunnan: fossiilienergiaan nojaavien rakenteiden on muututtava, jotta demokratia voisi säilyä.

Vaihtoehto avioliitolle

Ajatuksia herättävä puheenvuoro yhdenvertaisuuden ja kaikenlaisten perheiden puolesta.

Valtio, alue, politiikka

Kirja avaa uudenlaisen perspektiivin Suomen valtion alueelliseen kehitykseen ja aluepoliittiseen toimintaan toisesta maailmansodasta nykypäivään.

Uskonnon varjot

Hengellinen väkivalta on edelleen huomattava ongelma Suomessa. Uskonnon varjot tarjoaa eväitä sen ehkäisyyn.

Haavoittunut yhteisö

Ensimmäinen kokonaisvaltainen tutkimus vanhoillislestadiolaisen liikkeen hoitokokouksista.

Eriarvoisuuden rakenteet

Pysäyttävä analyysi suomalaisten työmarkkinoiden haurastumisesta ja ihmisten eriarvoistumisesta.

Kirjastojen maa

Yli 250 yleistä kirjastoa filosofisten ja kulttuurihistoriallisen pohdintojen kohteena.

Tieto hallinnassa

Miten tietokäytännöt ja niiden kyseenalaistaminen ovat muokanneet yhteiskuntapolitiikan ongelmien asetteluja ja toiminnan mahdollisuuksia Suomessa?

Paljonko on paljon?

Miten tieteellisyys liittyy lukuihin? Kuinka tilastoja luetaan?

Haastattelun analyysi

Mitä tehdä sitten, kun haastatteluaineisto on kerätty?

Kurssi kohti diskurssia

Kiehtova johdatus diskurssintutkimukseen, sen keskeisiin käsitteisiin ja uusimpiin avauksiin.

Kenen media?

Kirja johdattaa viestintäpolitiikan tutkimuksen perus­käsitteisiin, tutkimusotteisiin sekä ajankohtaisiin kiistoihin ja ilmiöihin.

Otteita verkosta

Ensimmäinen suomenkielinen menetelmäopas verkkotutkimusta tekeville. Kirja valottaa verkkotutkimuksen lähtökohtia ja opastaa eri menetelmien käyttöön.

Tutkimusetiikka

Kirjassa esitellään sekä kvantitatiivisen että kvalitatiivisen aineistonhankinnan ja -käsittelyn perusasiat.

Julkaise tai tuhoudu!

Monipuolisessa kirjassa pohditaan kriittisesti tieteellisen julkaisemisen sääntöjä sekä tieteellistä viestintää ja tiedettä laajemminkin.

Kategoriat, kulttuuri ja moraali

Kirjassa tarkastellaan kategorioita ihmisten keskinäisessä toiminnassa läsnä olevina sosiaalisina tekoina. Teos esittelee kategoria-analyysin lähtökohtia ja erilaisia tutkimusvaihtoehtoja.

Johdatus laadulliseen tutkimukseen

Toinen laadullisen tutkimuksen klassikko, vertaansa vailla käytännönläheisyydessään.

Laadullinen tutkimus 2.0

Laadullisen tutkimuksen klassikko, teoriasta käytäntöön opastava perusteos.

Zombitalous

”Mainio johdatus taloustieteen oppihistoriaan ja siinä sivussa myös viime vuosikymmenten taloushistoriaan.” – Lauri Holappa, Tiede & edistys 2/2014.

Laadulliset menetelmät kauppatieteissä

Laadullisten tutkimusmenetelmien merkitys kauppatieteissä on lisääntynyt viimeisten 20 vuoden aikana. Tämä kirja paikkaa metodologista aukkoa.

Palvelutyön taito

Millaista epätyypillinen työ on tyypillisimmillään? Tarkastelun kohteena Lapin safarioppaat.

Elävä luokka

Luokat ovat palanneet, tosin eri muodossa kuin aiemmin.

Elämän tiede

Teos esittelee tutkimustietoa elämästä lääketieteellisen vallankumouksen aikakaudella.

Metodisuhdanteiden mahti

Teos avaa kysely- ja haastattelututkimuksen kielen ja menettelytapojen syntyvaiheita.

Välittäminen ammattina

Selkeä ja käytännöllinen kirja auttamistyötä tekeville. Pitäisikö ihmisten ongelmia ratkoa yksilöihin vai yhteiskuntaan vaikuttamalla?

Rakastettu ja vihattu lasten kotihoidon tuki

Teos tarkastelee lasten kotihoidon tuen etuja ja haittapuolia. Kirjoittajat osoittavat, että lasten kotihoito, kasvatus ja työelämä on mahdollista sovittaa yhteen paljon nykyistä paremmin.

Lapsuudesta vanhuuteen

Ikätutkimuksen perusesitys, joka pakottaa pohtimaan ikääntymisen merkityksiä ja etsimään ongelmiin yhteiskunnallisia ratkaisuja.

Kerjääminen eilen ja tänään

Miten ulkomaalaisiin, lähinnä Itä-Euroopasta tulleisiin katukerjäläisiin pitäisi suhtautua? "Kerjääminen eilen ja tänään" pyrkii hälventämään katukerjäläisten synnyttämää hämmennystä tarjoamalla välineitä ajankohtaiseen keskusteluun.

Tabujen kahleet

Teos analysoi tabujen monimuotoisuutta erilaisissa yhteiskunnallisissa ilmiöissä ja sitä, miten ne vaikuttavat auttamis­työssä ja kohtaamisissa.

Asiakkaat toimijoina sosiaalityössä

Mikä on asiakkaan osa ja osallisuus sosiaalityössä?

Hyvinvointipalvelujen tavaratalossa

Edelleen ajankohtainen teos siitä, miten sosiaaliset oikeudet toteutuvat kun hyvinvointipalveluja yksityistetään. "Kirjaa voi suositella jokaiselle kuntapoliitikolle pääsyvaatimukseksi sosiaali- ja terveyslautakuntiin!"

Sosiaalityöntekijöinä ja asiakkaina

Kirsi Juhila, (toim.)
Mistä sosiaalityössä yhteiskunnallisena toimintana on kysymys?

Sosiaalityö aikuisten parissa

Kirjassa paneudutaan aikuisten parissa tehtävän sosiaalityön ydinkysymyksiin ja jännitteisiin.

Taivaan taimet

Tiedonjulkistamisen valtionpalkinnolla ja Vuoden tiedekirja 2013 -kunniamaininnalla palkittu teos lapsiin kohdistuvasta uskonnollisesta väkivallasta.

Reformin pirstaleet

Kirja pureutuu suomalaisen mielenterveyspolitiikan lähihistoriaan ja nykytilaan.

Sosiaalihuollon tila ja tulevaisuus

Miten suomalaista sosiaalihuoltoa tulisi kehittää? Laaja-alaisessa teoksessa pureudutaan sosiaalihuollon tilaan ja muutostarpeisiin.

Hoiva

Ensimmäinen suomenkielinen yleisesitys hoivasta ja hoivapolitiikasta.

Muistamisen vimma

Psykologi, FT Marja Saarenheimo valottaa kiehtovasti ihmisen muistin toimintaa kuuden kaunokirjallisen teoksen avulla.

Sosiaalipsykologian sukupolvet

Millainen tiede sosiaalipsykologia on? Tutkijat ja opettajat kertovat.

Sosiaalipsykologian suunnannäyttäjiä

Henkilökuvia sosiaalipsykologian merkittävistä tutkijoista.

Ratkaisevat erot

Ratkaisukeskeisen terapian oppi-isän teos perustuu ajatukseen, että todellisuus on sidoksissa kieleen. Tällöin ongelmatilanteet syntyvät ja ratkeavat puheessa ja kielipeleissä.

Sosiaalipsykologisia ihmiskäsityksiä

Kirjassa esittellään sosiaalipsykologian historiaa ja sen erilaisia tutkimussuuntia.

Eriarvoisuus tappaa

Pysäyttävä teos osoittaa, kuinka eriarvoisuus vaikuttaa ihmisten terveyteen ja jopa lyhentää elinikää.

Valta yliopistossa

Ex-rehtorin kokemuksia vallankäytöstä yliopistossa.

Vallan sisäpiirissä

Onko Suomessa yhtä yhtenäistä eliittiä? Miten eliitin jäseneksi noustaan ja miten paikka säilytetään?

Demokraattinen oikeutus

Syvällistä ja monipuolista pohdintaa nykydemokratian ongelmista ja sen kehittämisestä kansalaisten valtaa kasvattamalla.

Puhe eduskunnassa

Onko kansanedustajien puheilla vaikutusta? Missä, kenelle ja miten poliitikon kannattaa puhua? Ketä kansanedustajat oikein edustavat? Valtio-opin emeritusprofessorin teos valaisee edustuksellisen demokratin ongelmia.

Parlamentarismi retorisena politiikkana

Painava kokoelma Kari Palosen kirjoituksia parlamentarismista.

Tutkimuksen kansallinen tehtävä

Arvokas puheenvuoro keskusteluun tieteellisen tutkimuksen tehtävästä, vaikuttavuudesta ja vaikuttavuuden mittaamisesta.

Työ, työvoima & politiikka

Ajankohtainen työpolitiikan kokonaisanalyysi ja oppikirja. Teoksessa määritellään keskeiset käsitteet ja teoriat sekä arvioidaan työllisyyden ja työelämän muutoksia.

Matala valta

Miten meitä oikein johdetaan? Viisas analyysi vallankäytön tyylien muutoksista ja talousjohtajien vaivihkaisesta astumisesta poliitikkojen paikalle kansakunnan johtajiksi.

Kaapista kaapin päälle

Kirja siitä, miten lesbot ja homot muuttuivat päähän potkitusta vähemmistöstä politiikan tekijöiksi.

Politiikan muutos

Kriittinen ja monipuolinen analyysi politiikan muutoksesta. Mihin suuntaan politiikka kehittyy Suomessa, Euroopassa ja globaalisti?

Käsikirja sukupuoleen

Miten sukupuolta korostetaan ja häivytetään eri elämänalueilla? Naistutkimuksen oppikirja avaa sukupuolen rakentumista ja tutkimistapoja humanistis- yhteiskuntatieteellisistä näkökulmista.

Sukupuoli ja terveys

Ensimmäinen suomenkielinen kokoomateos, jossa keskeisiä kansanterveydellisiä kysymyksiä tarkastellaan sukupuolten välisiä eroja vertaillen.

Avainsanat

Oppikirja, jossa naistutkimuksen keskeisiin kysymyksiin johdatellaan peruskäsitteiden avulla.

Muokattu elämä

Ihmisen geeniperimän kartoitus, hedelmöityshoidot, ruoantuotannon teknologiat, ylikansallinen lääketeollisuus. Muun muassa näiden aiheiden kautta tutkijat virittelevät keskustelua luonnontieteiden ja ihmistieteiden välille.

Parisuhdeväkivalta

Mikä pidättelee väkivallan kohteeksi joutunutta naista parisuhteessa? Mikä tekee väkivallasta puhumisesta, avun hakemisesta ja uhrien auttamisesta vaikeaa?

Sukupuolten valta/kunta

Teos avaa aivan uusia näkökulmia kuntien näennäisesti sukupuolineutraaliin päätöksentekoon ja kunnallispolitiikan arkeen.

Ulkomaanuutisten uusi maailma

Ensimmäinen suomalaisen ulkomaanuutisoinnin oppikirja.

Mediayhteiskunta

Ajankohtainen kuvaus mediariippuvaisesta yhteiskunnasta. Teos tutkii viestintää vuorovaikutuksena, esityksinä, taloutena ja osana yhteiskunnallista vallankäyttöä.

Katseen voima

Myös kuvia opitaan lukemaan samalla tavoin kuin kirjoitettua tekstiä – myös kuvilla on oma kielioppinsa ja sanastonsa.

Journalismin sukupuoli

Journalismissa sukupuolella on väliä. Iiris Ruoho ja Sinikka Torkkola vaativat kirjassaan journalisteja tunnistamaan alansa sukupuolittuneisuus ja sukupuolta rakentava vaikutus.

Mediaa käsittämässä

Monipuolinen ja syvälle luotaava valikoima mediatutkimuksen keskeisistä käsitteistä.

Suomen mediamaisema

Katsaus kotimaisen median nykytilaan. Teos kattaa koko joukkoviestinnän kentän, mm. lehdet, radion, television, kirjat, elokuvat sekä ääni- ja kuvatallenteet. Mukana myös uudet mediamuodot.

Kustannustoimittajan kirja

Teijo Makkonen, (toim.)
Kirjakustannusalalla toimivan laaja perusteos.

Journalistin vapaus

Miltä näyttää 2010-luvun suomalainen sananvapaus toimittajien silmin? Kirjassa tarkastellaan journalistisen työn eri puolia sananvapauden näkökulmasta.

Näin naapurista

Lotta Lounasmeri, (toim.)
Minkälaisen kuvan suomalainen media antaa Venäjästä?

Yleisradio median murroksessa

Löytyykö täyden palvelun yleisradiolle vielä paikka nykyisessä monimediamaailmassa vai onko tulevaisuuden yleisradioyhtiö vain täydentävä palvelun tarjoaja?

Media lapsiperheessä

Ajankohtainen tutkimus median asemasta lapsiperheissä.

Julkisuus ja demokratia

Teos kokoaa yhteen puheenvuoroja julkisuuden ja median muuttuvasta roolista yhteiskunnassa ja nostaa esiin uusia näkökulmia sekä viestinnän tutkimukseen että viestintäpolitiikkaan.

Politiikka ja mediajulkisuus

Miksi suomalaiset kokevat, että median valta on kasvanut? Mitä mediajulkisuus tekee politiikalle?

Kaupallisen television ja iltapäivälehtien avoliitto

Herkman tarkastelee Suomen mediakentässä 1990-luvun lopulla tapahtunutta rakennemuutosta tutkimalla television ja iltapäivälehtien vuorovaikutusta.

Kelluva kiinnostavuus

Median kiristyvässä kilpailussa ”kiinnostavuudesta” on tullut yhä tärkeämpi uutiskriteeri. Mitä "kiinnostavuus" tarkoittaa?

Yhteiskuntaluokka ja sukupuoli

Tarja Tolonen, (toim.)
Erityisesti sosiologiassa on yhteiskuntaluokkaa pidetty viime vuosina menneisyyteen kuuluvana asiana. Tässä kirjassa yhteiskuntaluokka otetaan vakavasti.

Maailma

Nyt kerralla koko maailma haltuun! Tiivis ja selkeä teos esittelee nykymaailman alueet, sivilisaatiot, tavat ja kulttuurit uudesta näkökulmasta.

Levoton valokuva

Avartava, selkeästi argumentoitu teos valokuvan olemuksesta ja merkityksistä 1600-luvulta nykypäivään.

Visuaalinen kulttuuri

Teos antaa perustiedot visuaalisen kulttuurin tutkimuksesta ja keskeisistä metodeista.

Suomalainen vieraskirja

Kirjassa lähestytään monikulttuurisuutta erilaisten käsitteiden ja niiden selittämisen kautta.

Ilkeilyn kahdet kasvot

Kirja kaikille niille, jotka ovat joskus ilkeilleet tai joutuneet ilkeilyn kohteeksi.

Samanaikainen tila

Ei ole yhdentekevää, miten ymmärrämme tilan ja paikan.

Kulttuuri, paikka ja muuttoliike

Teos osallistuu ajankohtaiseen keskusteluun maahanmuutosta, liikkuvuudesta ja monikulttuurisuudesta sekä kyseenalaistaa vakiintuneita tapojamme ajatella paikan, kulttuurin ja kuulumisen kytköksiä.

Tehtävä kulttuurille

Monipuoliseen aineistoon pohjautuva teos jäsentää uudella tavalla talouden ja kulttuurin suhteita sekä niissä viime vuosikymmeninä tapahtuneita suuria muutoksia.

Suomi toisin sanoen

Kirja kaikille niille, joita Suomi maailmassa ja maailma Suomessa askarruttavat.

Erilaisuus

Kirja sisältää kansainvälisesti tunnettujen tutkijoiden näkemyksellisiä puheenvuoroja kulttuurin, paikan ja identiteetin yhteen kietoutumisesta, erilaisuuden esittämisestä sekä monikulttuurisen yhteiselon ongelmista ja mahdollisuuksista.

Maa-ilma

Monitieteinen teos materiaalisen ja symbolisen, luonnon ja kulttuurin suhteesta.

Liikkuva maailma

Mikko Lehtonen, (toim.)
Miksi ihmistieteissä tutkitaan maantieteellisesti läheisiä, kasvokkain tapaavia yhteisöjä? Teos haastaa kansallisvaltioiden ja kansallisuuksien aseman nykymaailmaa koskevan tiedon perustana.

”Hohto on mennyt herrana olemisesta”

Historiallisin esimerkein pippuroitua mediafilosofiaa.

Kuinka meitä kutsutaan?

Mihin suuntaan Suomi on menossa? Kirjan kirjoittajat esittävät, että suuntakamppailuja ei voi ymmärtää ilman, että niihin sisältyvät kulttuuriset ulottuvuudet otetaan vakavasti.

Latinalainen Amerikka

Latinalainen Amerikka muuttuu ja kasvattaa merkitystään koko ajan. Suomalaisten tutkijoiden tuore ja monipuolinen perusteos alueen kulttuurista ja yhteiskunnista sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Lentävä hevonen

Perusteos lyriikan analyysin opiskeluun ja opettamiseen.

Reikä sydämessä

Kirja käsittelee sairautta kulttuurin näkökulmasta. Sen keskeinen jännite liittyy sydänsairauksien yhteisölliseen tulkintaan ja tekemiseen.

Etnisyys ilman ryhmiä

Miten ajatella etnisyyttä, kansallisuutta ja rotua ”laatikon ulkopuolella”: esteettömästi, vapaana vakiintuneiden sanastojen viettelyksestä, sitoutumatta ennalta lukkoon lyötyihin oletuksiin?

Populaarimusiikin tutkimus

Yleisesitys populaarimusiikin tutkimuksen eri osa-alueista ja lähestymistavoista.

Maailmanuskonnot ja moderni länsimainen rationaalisuus

Klassikon uusintapainos! Max Weber vertailee idän ja lännen uskontoja sekä pohtii uskonnon ja talouden suhdetta, länsimaista rationalismia ja kapitalismia.

Vuorovaikutuksen sosiologia

Goffman tekee selkoa vuorovaikutuksen tutkimuksen klassisiksi välineiksi muodostuneista käsitteistään, kuten kasvot ja kasvotyö, kehys sekä jalansija.

Yleisen kielitieteen kurssi

Kielitieteen kenties kuuluisin teos vihdoin suomeksi! Saussuren avulla ymmärrettiin, miten kieli toimii ja miten ihminen antaa asioille ja esineille merkityksiä.

Opettajan vaiettu valta

Kasvatustieteilijät pohtivat opettajan työn eettisyyttä. He pureutuvat niihin vallan käytäntöihin, jotka koulun arjessa jäävät usein huomaamatta.

Lapsuuden muuttuvat tilat

Kirja avaa tuoreen näkökulman lapsuuden ja tilan väliseen suhteeseen. Se esittelee lapsuuden ja tilan tutkimuksen keskeisiä välineitä ja uusia löydöksiä lasten ja nuorten eri elämänalueilta.

Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen

Johdonmukainen perusteos kasvatuksen ilmiöistä ja kasvatustieteen historiasta, käsitteistä, teorioista ja teoreetikoista.

Lapset, nuoret ja muuttuva hallinta

Tutkimustulosten valossa kirja käy läpi monitasoista lasten ja nuorten hallinnantapojen myllerrystä Suomessa.

Kulttuurien kohtaamisia arjessa

Pirkko Pitkänen, (toim.)
Eturivin tutkijat arvioivat Suomessa syntyneiden ja ulkomailta Suomeen muuttaneiden kokemuksia erilaisissa työ- ja opiskeluympäristöissä.

Entäs tytöt

Entäs tytöt on ensimmäinen yleisesitys suomalaisesta tyttötutkimuksesta, sen vaikutteista ja tutkimusmenetelmistä.

Sukupuoli ja toimijuus koulutuksessa

Kasvatus- ja yhteiskuntatieteilijät erittelevät koulutusta sukupuolen ja toimijuuden käsitteiden avulla.

Toinen tapa käydä koulua

Kirjassa esiteltävä integraatiokoulutus tarjoaa uusia näkökulmia kouluun ja opettajankoulutukseen.

Etnografia metodologiana

Sosiologeista, kasvatustieteilijöistä ja taidekasvattajista koostuva kirjoittajakunta luotaa uusia näkymiä etnografiseen metodologiaan.

Oppiminen pelissä

Oppiminen pelissä rohkaise ja tarjoaa malleja pelien hyödyntämiseen opetuksessa.

Yrittäjyyskasvatus hallintana

Oppilaita ja opiskelijoita harjaannutetaan sisäiseen ja ulkoiseen yrittäjyyteen esikouluista yliopistoihin. Millaiseen maailmakuvaan yrittäjämäisyyden ihanne liittyy?

Kenen kasvatus?

Suomalaisen kasvatuksen ja koulutuksen päämäärien ja käytäntöjen tarkastelua kriittisen pedagogiikan valossa.

Varhaiskasvatuksen pedagogiikka

Lapset ovat aktiivisia oman elämänsä rakentajia, jotka elävät vuorovaikutuksessa ympäristönsä ja siihen kuuluvien toisten lasten ja aikuisten kanssa.

Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa

Täysin uudistettu laitos alan pitkäikäisestä perusteoksesta. Kirjassa paneudutaan koulumaailman ja lastensuojelun ajankohtaisiin ilmiöihin sekä erityisopetuksen ja lastensuojelun nykytilaan.

Kriittinen mediakasvatus

Kirja antaa välineitä kriittisen kasvatuksen teorioiden soveltamiseen käytännön mediakasvatustyössä.

Kiistanalainen perhe, moraalinen järkeily ja sosiaalityö

Mikä on moraalin ja etiikan rooli lapsiin ja perheisiin suuntautuvassa sosiaalityössä? Teos tarkastelee haastavia tilanteita, joissa oikea, hyvä ja tavoiteltava toimintatapa ei ole selvä.

Suunniteltu lapsuus

Kirjassa tutkistaan, miten päivähoidon henkilöstön ja lasten vanhempien yhteistyö kasvatuksessa sujuu ja mikä sen merkitys on.

Lapsuus, lapsuuden instituutiot ja lasten toiminta

Kuinka suomalainen lapsuus koetaan ja rakennetaan erityisesti päiväkotiympäristössä?

Yhteinen koulu – tasa-arvoa vai tasapäisyyttä?

Teoksessa tarkastellaan suomalaisen koulukeskustelun kiistoja eri aikoina.

Taudit, parantajat ja parannettavat

Heikki S. Vuorinen tarkastelee historiankirjoituksessaan sairastamiseen ja terveyteen liittyviä ilmiöitä potilaiden ja lääkäreiden näkökulmasta sekä myös laajempina kokonaisuuksina.

Halvennettu työ

Halvennettu työ antaa hyviä välineitä ymmärtää tämän päivän työmarkkinasuhteiden logiikkaa. Menneisyydessä tehdyt ratkaisut tuntuvat tänäkin päivänä.

Valkoiset

Teos sukeltaa vuoden 1918 sodan yhteiskunnallisiin, poliittisiin ja sosiaalisiin seurauksiin. Miten valkoiset rakensivat yhteisöllisyyttä, ja millaisia ristiriitoja voittajaleirissä syntyi?

Maailman taloushistoria

Monipuolinen ja kattava kirja maailmantalouden muutoksia vuodesta 1800 meidän päiviimme. Teos sopii kaikille taloushistoriasta kiinnostuneille, ja runsaat tilastot palvelevat vaativampaakin lukijaa.

Islamin huntu

Islamin hunnulla on yllättävän monta viestiä. Miksi osa musliminaisista käyttää huntua ja osa ei? Teos on helposti lähestyttävä tietopaketti kaikille islamin kulttuurista kiinnostuneille.

Verkottunut ihmiskunta

Vastapainon Bestseller – jo 11.000 myytyä kirjaa! Mukaansatempaava maailmanhistoria ihmisten kanssakäymisen sekä tavaroiden ja ajatusten liikkeiden näkökulmasta.

Näkymätön sukupuoli

"Teos on historiankirjana kiinnostava, mutta ennen kaikkea puheenvuorona nykypäivän keskusteluun 'suomalaisesta miehestä' erinomainen." – Maija Lähteenmäki, Le Monde diplomatique

Äärimmäisyyksien aika

Jännittävä kertomus lyhyestä 1900-luvusta, jota on kutsuttu myös sen omaelämäkerraksi. Historioitsija Eric Hobsbawm nivoo yhteen arkisto- ja tutkimustietoa sekä omakohtaisia kokemuksia ja muistoja.

Sodasta rauhaan

Miten Eurooppa pääsi jaloilleen ensimmäisestä maailmansodasta? Teos auttaa luomaan kokonaiskuvan ensimmäisen maailmansodan merkityksestä, pitkäaikaisvaikutuksista ja rauhaan palaamisen ongelmista.

Kuriton kansa

Kirjassa tarkastellaan suurlakon ajan Suomen aatteellista monimuotoisuutta. Monipuoliseen aikalaisaineistoon perustuvassa tutkimuksessa tehdään näkyväksi sellaisia poliittisen ajattelun ja toiminnan muotoja, joiden hyväksymiseen ja hylkäämiseen nykyisyys nojaa.

Kaikella on paikkansa

Tämän teoksen kirjoittajat kyseenalaistavat paikallishistorioiden vakiintuneen tekemisen tavan ja kannustavat ongelmankeskeiseen tutkimukseen, joka parhaimmillaan johtaa kiinnostukseen sekä tiedemaailmassa että tavallisten lukijoiden keskuudessa.

Filosofinen sanakirja eli järki aakkosissa

Alun perin 1764 ilmestynyt Filosofinen sanakirja kiellettiin ja poltettiin roviolla heti ilmestyttyään. Kepeä ja iloitteleva teos saarnaa avoimuuden ja suvaitsevaisuuden puolesta.

Tulkinnasta toiseen

Jarkko Tontti, (toim.)
Kattava esitys hermeneutiikan kehityksestä ja nykytilasta.

Sosiaalisen maailman merkityksekäs rakentuminen

Kuinka yhteiskunta – sosiaalinen maailma – on mahdollinen?

Modernin tieteen synty Euroopassa

Mielenkiintoinen ja eloisa kertomus tieteenhistoriasta paljastaa, kuinka kulttuuri, yhteiskunta ja yksilöt vaikuttivat tieteen syntyyn. Saatavana myös e-kirjana.

Mitan muunnelmat

Vangitseva tieteenhistoriallinen tutkimus mittaamisesta ja sen merkityksistä. Mittaaminen ei ole neutraali työkalu, vaan siihen liittyy aina tietty käsitys maailmasta, ihmisestä ja tiedosta.

Retoriikan valtakunta

Opas kaikkien suullisten ja kirjallisten esitysten lähtökohtien erittelyyn.

Formaali metodi kirjallisuustieteessä

Pavel Medvedevin (1891–1938) laaja-alainen ja eri näkemyksiä yhdistelevä aikalaiskooste venäläisen kirjallisuuden tunnetuimmasta suuntauksesta.

Klassiset poliittiset ajattelijat

Poliittisesta filosofiasta kiinnostuneen perusteos esittelee 16 keskeistä ajattelijaa antiikista 1900-luvulle. Kirja edustaa uusinta poliittisen ajattelun historian ja filosofian tutkimusta.

Hermeneutiikka

Erinomainen johdanto Gadamerin ajatteluun, mutta myös yleisemmin hermeneutiikkaan sekä sen merkitykseen filosofialle ja tieteille.

Filosofian uudistaminen

Dewey hahmottelee laajasti länsimaisen ajattelun perinnettä ja sen kriisiä.

Totalitarismin synty

Jokaiselle vallankäytön historiasta kiinnostuneelle. Aikanaan kiistelty, sittemmin arvostettu tutkimus totalitarismista sekä natsismin ja stalinismin alkuperistä nyt pokkariversiona.

Eläinten moraalinen arvo

Mikä eläinten moraalinen arvo on, ja mitkä eläinten käyttötavat ovat oikeutettuja? Millainen ihmisen ja eläimen suhteen tulisi olla?