Eero Suoninen

Eero Suoninen, YTT, yliopistonlehtori, sosiaalipsykologia, Tampereen yliopisto. Eero Suonisen tutkimus- ja opetusaloja ovat perheen vuorovaikutuksen tutkimus, sosiaali- ja terapiatyön tutkimus sekä diskurssi- ja kategoria-analyyttiset tutkimusmenetelmät.

Aiheeseen liittyvät

Diskurssianalyysi

Kaksi diskurssianalyysin klassikko-oppikirja nyt yksissä kansissa! Kattava teos diskurssianalyysin teoreettisista lähtökohdista ja käytöstä. Runsaat ja seikkaperäiset esimerkit opettavat soveltamaan menetelmää opinnäytteissä ja tutkimuksessa. lue lisää

Kategoriat, kulttuuri ja moraali

Kirjassa tarkastellaan kategorioita ihmisten keskinäisessä toiminnassa läsnä olevina sosiaalisina tekoina. Teos esittelee kategoria-analyysin lähtökohtia ja erilaisia tutkimusvaihtoehtoja. lue lisää

Media lapsiperheessä

Ajankohtainen tutkimus median asemasta lapsiperheissä. lue lisää

Sosiaalipsykologian suunnannäyttäjiä

Henkilökuvia sosiaalipsykologian merkittävistä tutkijoista. lue lisää

Sosiaalipsykologian sukupolvet

Millainen tiede sosiaalipsykologia on? Tutkijat ja opettajat kertovat. lue lisää