Hannu Simola

Simola, Hannu

Hannu Simola on kasvatustieteen professori Helsingin yliopistossa.
Hänen tutkimus- ja opetusalansa on koulutussosiologia ja -politiikka.
Simola on yksi eniten kansainvälisesti julkaisseista suomalaisista yhteiskuntatietetilijöistä, ja hänen viimeisin kirjansa maailmalla on The Finnish Education Mystery (Routledge 2015). Ennen akateemista uraansa Simola työskenteli kymmenen vuotta peruskoulun opettajana Vantaan Havukoskella.

Aiheeseen liittyvät

Koulutusihmeen paradoksit

Teos kokoaa yhteen kasvatussosiologian professori Hannu Simolan keskeisimpiä kirjoituksia koulutuksesta viime vuosikymmenen ajalta. Miten suomalainen koulu on voinut pärjätä, vaikka se tekee kaiken vasten valtavirran oppeja? lue lisää