Anna Rastas

Aiheeseen liittyvät

Haastattelu

Kirjassa käydään monipuolisesti läpi, kuinka haastatteluaineisto kerätään. lue lisää

Suomalainen vieraskirja

Kirjassa lähestytään monikulttuurisuutta erilaisten käsitteiden ja niiden selittämisen kautta. lue lisää

Haastattelun analyysi

Mitä tehdä sitten, kun haastatteluaineisto on kerätty? lue lisää

Liikkuva maailma

Miksi ihmistieteissä tutkitaan maantieteellisesti läheisiä, kasvokkain tapaavia yhteisöjä? Teos haastaa kansallisvaltioiden ja kansallisuuksien aseman nykymaailmaa koskevan tiedon perustana. lue lisää