Heikki Pasanen

FT Heikki Pasanen on työskennellyt ammatillisissa aikuiskoulutuskeskuksissa ohjaavana opettajana 1981–2000 aikana ja vuodesta 2000 alkaen Haaga-Helian ammatillisessa opettajakorkeakoulussa yliopettajana. Hän on opiskellut Tampereen yliopistossa pääaineenaan aikuiskasvatus ja väitellyt Joensuun yliopistossa ohjauksesta ohjaavassa koulutuksessa. Vuodesta 2011 lähtien hän on kehittänyt ja toteuttanut Haaga-Heliassa opinto-ohjaajien koulutusta sekä myös tutkimuskohteena vertaisryhmämentorointia.

Aiheeseen liittyvät

Koko elämä töihin

Miten inhimillisten kykyjen muuttuminen kauppatavaraksi vaikuttaa työntekijöihin ja oppijoihin sekä heidän toimintamahdollisuuksiinsa?
lue lisää