Eriikka Oinonen

Eriikka Oinonen, YTT, on yliopistonlehtori Tampereen yliopiston Porin yksikössä. Hän on henkilökohtaisen elämän sosiologiaan (sociology of personal life) ja maita vertailevaan tutkimukseen suuntautunut sosiologi, jonka tutkimuksellisen kiinnostuksen kohteita ovat perhe yhteiskunnallisena instituutiona, elämänkulku, siirtymä nuoruudesta aikuisuuteen sekä toimijoiden ja rakenteiden väliset suhteet.

Aiheeseen liittyvät

Media lapsiperheessä

Ajankohtainen tutkimus median asemasta lapsiperheissä. lue lisää