Doreen Massey

Aiheeseen liittyvät

Erilaisuus

Kirja sisältää kansainvälisesti tunnettujen tutkijoiden näkemyksellisiä puheenvuoroja kulttuurin, paikan ja identiteetin yhteen kietoutumisesta, erilaisuuden esittämisestä sekä monikulttuurisen yhteiselon ongelmista ja mahdollisuuksista. lue lisää

Samanaikainen tila

Ei ole yhdentekevää, miten ymmärrämme tilan ja paikan. lue lisää