Olli Löytty

Aiheeseen liittyvät

Kuriton kansa

Kirjassa tarkastellaan suurlakon ajan Suomen aatteellista monimuotoisuutta. Monipuoliseen aikalaisaineistoon perustuvassa tutkimuksessa tehdään näkyväksi sellaisia poliittisen ajattelun ja toiminnan muotoja, joiden hyväksymiseen ja hylkäämiseen nykyisyys nojaa. lue lisää

Erilaisuus

Kirja sisältää kansainvälisesti tunnettujen tutkijoiden näkemyksellisiä puheenvuoroja kulttuurin, paikan ja identiteetin yhteen kietoutumisesta, erilaisuuden esittämisestä sekä monikulttuurisen yhteiselon ongelmista ja mahdollisuuksista. lue lisää

Suomi toisin sanoen

Kirja kaikille niille, joita Suomi maailmassa ja maailma Suomessa askarruttavat. lue lisää

Suomalainen vieraskirja

Kirjassa lähestytään monikulttuurisuutta erilaisten käsitteiden ja niiden selittämisen kautta. lue lisää

Liikkuva maailma

Miksi ihmistieteissä tutkitaan maantieteellisesti läheisiä, kasvokkain tapaavia yhteisöjä? Teos haastaa kansallisvaltioiden ja kansallisuuksien aseman nykymaailmaa koskevan tiedon perustana. lue lisää