Kirsti Lempiäinen

Aiheeseen liittyvät

Eriarvoisuuden rakenteet

Pysäyttävä analyysi suomalaisten työmarkkinoiden haurastumisesta ja ihmisten eriarvoistumisesta. lue lisää

Käsikirja sukupuoleen

Miten sukupuolta korostetaan ja häivytetään eri elämänalueilla? Naistutkimuksen oppikirja avaa sukupuolen rakentumista ja tutkimistapoja humanistis- yhteiskuntatieteellisistä näkökulmista. lue lisää

Sukupuoli ja toimijuus koulutuksessa

Kasvatus- ja yhteiskuntatieteilijät erittelevät koulutusta sukupuolen ja toimijuuden käsitteiden avulla. lue lisää