Mikko Lehtonen

Aiheeseen liittyvät

Suomi toisin sanoen

Kirja kaikille niille, joita Suomi maailmassa ja maailma Suomessa askarruttavat. lue lisää

Erilaisuus

Kirja sisältää kansainvälisesti tunnettujen tutkijoiden näkemyksellisiä puheenvuoroja kulttuurin, paikan ja identiteetin yhteen kietoutumisesta, erilaisuuden esittämisestä sekä monikulttuurisen yhteiselon ongelmista ja mahdollisuuksista. lue lisää

Samanaikainen tila

Ei ole yhdentekevää, miten ymmärrämme tilan ja paikan. lue lisää

Kuinka meitä kutsutaan?

Mihin suuntaan Suomi on menossa? Kirjan kirjoittajat esittävät, että suuntakamppailuja ei voi ymmärtää ilman, että niihin sisältyvät kulttuuriset ulottuvuudet otetaan vakavasti. lue lisää

Liikkuva maailma

Miksi ihmistieteissä tutkitaan maantieteellisesti läheisiä, kasvokkain tapaavia yhteisöjä? Teos haastaa kansallisvaltioiden ja kansallisuuksien aseman nykymaailmaa koskevan tiedon perustana. lue lisää

Tehtävä kulttuurille

Monipuoliseen aineistoon pohjautuva teos jäsentää uudella tavalla talouden ja kulttuurin suhteita sekä niissä viime vuosikymmeninä tapahtuneita suuria muutoksia. lue lisää

Maa-ilma

Monitieteinen teos materiaalisen ja symbolisen, luonnon ja kulttuurin suhteesta. lue lisää