Sirpa Lappalainen

Aiheeseen liittyvät

Etnografia metodologiana

Sosiologeista, kasvatustieteilijöistä ja taidekasvattajista koostuva kirjoittajakunta luotaa uusia näkymiä etnografiseen metodologiaan. lue lisää