Kim Kullman

Aiheeseen liittyvät

Lapsuuden muuttuvat tilat

Kirja avaa tuoreen näkökulman lapsuuden ja tilan väliseen suhteeseen. Se esittelee lapsuuden ja tilan tutkimuksen keskeisiä välineitä ja uusia löydöksiä lasten ja nuorten eri elämänalueilta. lue lisää