Terttu Kortelainen

Aiheeseen liittyvät

Julkaise tai tuhoudu!

Monipuolisessa kirjassa pohditaan kriittisesti tieteellisen julkaisemisen sääntöjä sekä tieteellistä viestintää ja tiedettä laajemminkin. lue lisää