Kirsi Juhila

Kirsi Juhila on Tampereen yliopiston sosiaalityön professori. Hänen tutkimusalueitaan ovat sosiaalityön vuorovaikutus sekä hyvinvointivaltion marginaaleissa tehtävän työn, erityisesti asunnottomuus-, mielenterveys- ja päihdetyön kysymykset. Menetelmällisesti hän on erikoistunut diskurssianalyysiin, etnometodologiseen kategoria-analyysiin ja institutionaalisen vuorovaikutuksen tutkimiseen.

Aiheeseen liittyvät

Diskurssianalyysi

Kaksi diskurssianalyysin klassikko-oppikirja nyt yksissä kansissa! Kattava teos diskurssianalyysin teoreettisista lähtökohdista ja käytöstä. Runsaat ja seikkaperäiset esimerkit opettavat soveltamaan menetelmää opinnäytteissä ja tutkimuksessa. lue lisää

Sosiaalityö aikuisten parissa

Kirjassa paneudutaan aikuisten parissa tehtävän sosiaalityön ydinkysymyksiin ja jännitteisiin. lue lisää

Sosiaalityöntekijöinä ja asiakkaina

Mistä sosiaalityössä yhteiskunnallisena toimintana on kysymys? lue lisää

Kategoriat, kulttuuri ja moraali

Kirjassa tarkastellaan kategorioita ihmisten keskinäisessä toiminnassa läsnä olevina sosiaalisina tekoina. Teos esittelee kategoria-analyysin lähtökohtia ja erilaisia tutkimusvaihtoehtoja. lue lisää

Asiakkaat toimijoina sosiaalityössä

Mikä on asiakkaan osa ja osallisuus sosiaalityössä? lue lisää