Laura Huttunen

Aiheeseen liittyvät

Suomalainen vieraskirja

Kirjassa lähestytään monikulttuurisuutta erilaisten käsitteiden ja niiden selittämisen kautta. lue lisää

Haastattelun analyysi

Mitä tehdä sitten, kun haastatteluaineisto on kerätty? lue lisää

Kulttuuri, paikka ja muuttoliike

Teos osallistuu ajankohtaiseen keskusteluun maahanmuutosta, liikkuvuudesta ja monikulttuurisuudesta sekä kyseenalaistaa vakiintuneita tapojamme ajatella paikan, kulttuurin ja kuulumisen kytköksiä. lue lisää

Liikkuva maailma

Miksi ihmistieteissä tutkitaan maantieteellisesti läheisiä, kasvokkain tapaavia yhteisöjä? Teos haastaa kansallisvaltioiden ja kansallisuuksien aseman nykymaailmaa koskevan tiedon perustana. lue lisää