Marja-Liisa Honkasalo

Aiheeseen liittyvät

Reikä sydämessä

Kirja käsittelee sairautta kulttuurin näkökulmasta. Sen keskeinen jännite liittyy sydänsairauksien yhteisölliseen tulkintaan ja tekemiseen. lue lisää

Muokattu elämä

Ihmisen geeniperimän kartoitus, hedelmöityshoidot, ruoantuotannon teknologiat, ylikansallinen lääketeollisuus. Muun muassa näiden aiheiden kautta tutkijat virittelevät keskustelua luonnontieteiden ja ihmistieteiden välille. lue lisää