Juha Herkman

Aiheeseen liittyvät

Kriittinen mediakasvatus

Kirja antaa välineitä kriittisen kasvatuksen teorioiden soveltamiseen käytännön mediakasvatustyössä. lue lisää

Politiikka ja mediajulkisuus

Miksi suomalaiset kokevat, että median valta on kasvanut? Mitä mediajulkisuus tekee politiikalle? lue lisää

Julkisuus ja demokratia

Teos kokoaa yhteen puheenvuoroja julkisuuden ja median muuttuvasta roolista yhteiskunnassa ja nostaa esiin uusia näkökulmia sekä viestinnän tutkimukseen että viestintäpolitiikkaan. lue lisää