Kristiina Brunila

Aiheeseen liittyvät

Käsikirja sukupuoleen

Miten sukupuolta korostetaan ja häivytetään eri elämänalueilla? Naistutkimuksen oppikirja avaa sukupuolen rakentumista ja tutkimistapoja humanistis- yhteiskuntatieteellisistä näkökulmista. lue lisää

Sukupuoli ja toimijuus koulutuksessa

Kasvatus- ja yhteiskuntatieteilijät erittelevät koulutusta sukupuolen ja toimijuuden käsitteiden avulla. lue lisää