Pertti Alasuutari

Aiheeseen liittyvät

Laadulliset menetelmät kauppatieteissä

Laadullisten tutkimusmenetelmien merkitys kauppatieteissä on lisääntynyt viimeisten 20 vuoden aikana. Tämä kirja paikkaa metodologista aukkoa. lue lisää

Lapset, nuoret ja muuttuva hallinta

Tutkimustulosten valossa kirja käy läpi monitasoista lasten ja nuorten hallinnantapojen myllerrystä Suomessa. lue lisää

Tieto hallinnassa

Miten tietokäytännöt ja niiden kyseenalaistaminen ovat muokanneet yhteiskuntapolitiikan ongelmien asetteluja ja toiminnan mahdollisuuksia Suomessa? lue lisää

Laadullinen tutkimus 2.0

Laadullisen tutkimuksen klassikko, teoriasta käytäntöön opastava perusteos. lue lisää

Liikkuva maailma

Miksi ihmistieteissä tutkitaan maantieteellisesti läheisiä, kasvokkain tapaavia yhteisöjä? Teos haastaa kansallisvaltioiden ja kansallisuuksien aseman nykymaailmaa koskevan tiedon perustana. lue lisää