Maarit Alasuutari

Aiheeseen liittyvät

Haastattelu

Kirjassa käydään monipuolisesti läpi, kuinka haastatteluaineisto kerätään. lue lisää

Lapsuus, lapsuuden instituutiot ja lasten toiminta

Kuinka suomalainen lapsuus koetaan ja rakennetaan erityisesti päiväkotiympäristössä? lue lisää

Suunniteltu lapsuus

Kirjassa tutkistaan, miten päivähoidon henkilöstön ja lasten vanhempien yhteistyö kasvatuksessa sujuu ja mikä sen merkitys on. lue lisää

Lapset, nuoret ja muuttuva hallinta

Tutkimustulosten valossa kirja käy läpi monitasoista lasten ja nuorten hallinnantapojen myllerrystä Suomessa. lue lisää