Marja Alastalo

Aiheeseen liittyvät

Metodisuhdanteiden mahti

Teos avaa kysely- ja haastattelututkimuksen kielen ja menettelytapojen syntyvaiheita. lue lisää

Haastattelu

Kirjassa käydään monipuolisesti läpi, kuinka haastatteluaineisto kerätään. lue lisää

Haastattelun analyysi

Mitä tehdä sitten, kun haastatteluaineisto on kerätty? lue lisää

Tieto hallinnassa

Miten tietokäytännöt ja niiden kyseenalaistaminen ovat muokanneet yhteiskuntapolitiikan ongelmien asetteluja ja toiminnan mahdollisuuksia Suomessa? lue lisää

Tutkimuksen kansallinen tehtävä

Arvokas puheenvuoro keskusteluun tieteellisen tutkimuksen tehtävästä, vaikuttavuudesta ja vaikuttavuuden mittaamisesta. lue lisää