Leena Alanen

Aiheeseen liittyvät

Lapsuudesta vanhuuteen

Ikätutkimuksen perusesitys, joka pakottaa pohtimaan ikääntymisen merkityksiä ja etsimään ongelmiin yhteiskunnallisia ratkaisuja. lue lisää

Lapsuus, lapsuuden instituutiot ja lasten toiminta

Kuinka suomalainen lapsuus koetaan ja rakennetaan erityisesti päiväkotiympäristössä? lue lisää

Lapset, nuoret ja muuttuva hallinta

Tutkimustulosten valossa kirja käy läpi monitasoista lasten ja nuorten hallinnantapojen myllerrystä Suomessa. lue lisää