Loppupeli

Nyt tiedämme tulevaisuuden haasteet, täytyy vain toimia!

Lajien synty

Pokkari. Klassikkojen klassikko, joka mullisti tieteenhistorian

Talventörröttäjät

Kasveja voi bongailla myös talvella! Tämä niin aloittelevalle kuin pidemmällekin ehtineelle kasviharrastajalle tarkoitettu kirja esittelee yli 70 talven kasvia.

Ilmastonmuutos ja yhteiskunta

Ilmastonmuutoskeskustelua on hallinnut uusliberalistinen talouspuhe. Tämä kirja tuo mukaan yhteiskunnan: fossiilienergiaan nojaavien rakenteiden on muututtava, jotta demokratia voisi säilyä.

Alueellinen suunnittelu

Kirjassa luodaan katsaus suunnitteluteorioihin varhaiselta modernilta aikakaudelta postmoderniin aikaan asti. Suunnittelua, kehittämistä ja politiikkaa sekä itse suunnittelujärjestelmää tulkitaan aluesuunnittelun käsitteiden ja käytännön kautta. Ajallisesti kirja kattaa suomalaisen aluepolitiikan kehityksen 1800-luvun lopulta nykypäivään sekä EU:n alueellisen kehittämisen aina vuoteen 2013 asti. Suomalaisen suunnittelun kehitystä ja nykytilaa selvitetään koko maan laajuisesti sekä maakunta- että kuntatason esimerkkien avulla. […]

Luonnonvarojen hallinnan legitimiteetti

Kirjassa tarkastellaan luonnon käytön ja suojelun periaatteellisten kysymysten ohella luonnonvarapolitiikan uudistumista, oikeuskäytäntöjen legitimiteettiä sekä luonnonvarojen käytön muutoksia.

Villit vihreät kaupungit

Opas kolmen miljoonan suomalaisen lähiluontoon. Opi tuntemaa bussipysäkin vierustan ja ojanpientareen kaupunkikasveja. Sisältää 400 kasvia kuvineen ja valmiita kasvireittejä.