Poikatutkimus

Ajankohtainen katsaus suomalaiseen poika- ja maskuliinisuustutkimukseen.

Asioimistulkkaus

Ensimmäinen suomenkielinen kokonaiskatsaus asioimistulkkaukseen.

Mediaurheilu

Syväanalyysi urheilubisneksen yhteiskunnallisesta voimasta

Valloittava varhaiskasvatus

”Valloittava varhaiskasvatus” kannustaa tarjoamaan lapsille tilanteita, joissa he voivat kokeilla ja harjoitella omaa aktiivista toimijuutta ja osallisuutta.

Poliittinen valta Suomessa

Teoksessa alan johtavat tutkijat analysoivat tärkeimpien valtiollisten instituutioiden sekä kansalaisjärjestöjen, median ja markkinoiden vaikutusta poliittiseen päätöksentekoon.

Perheenyhdistäminen

Mitä perheenyhdistäminen tarkoittaa, kenellä on siihen oikeus ja millä perustein? Kuinka hakijat prosessin kokevat?

Koulutusihmeen paradoksit

Teos kokoaa yhteen kasvatussosiologian professori Hannu Simolan keskeisimpiä kirjoituksia koulutuksesta viime vuosikymmenen ajalta. Miten suomalainen koulu on voinut pärjätä, vaikka se tekee kaiken vasten valtavirran oppeja?

Koko elämä töihin

Miten inhimillisten kykyjen muuttuminen kauppatavaraksi vaikuttaa työntekijöihin ja oppijoihin sekä heidän toimintamahdollisuuksiinsa?

Suomen puolueet

Suomen puoluekentän käsikirja, jonka paikka on kaikkien politiikkaa seuraavien hyllyssä.

Hajoava perhe

Monipuolinen johdatus kaunokirjallisuuden käyttämiseen muiden tieteenalojen tutkimuksessa, esimerkkinä Ian McEwanin romaani Rannalla.

Rauhaton rauha

Mitä tapahtui, kun sota päättyi? Kirjassa käsitellään ihmisten ja koko maan vähittäistä, rauhatontakin sopeutumista takaisin rauhanaikaan.

Kaapista kaapin päälle

Kirja siitä, miten lesbot ja homot muuttuivat päähän potkitusta vähemmistöstä politiikan tekijöiksi.

Kenen media?

Kirja johdattaa viestintäpolitiikan tutkimuksen perus­käsitteisiin, tutkimusotteisiin sekä ajankohtaisiin kiistoihin ja ilmiöihin.

Uskonnon varjot

Hengellinen väkivalta on edelleen huomattava ongelma Suomessa. Uskonnon varjot tarjoaa eväitä sen ehkäisyyn.

Historianfilosofia

Teos esittelee historianfilosofian tärkeimmät ajattelijat Hesiodoksesta Foucalt’hon.