Yksinäisen kulkijan mietteitä

Pokkariversio Suom. Erkki Salo Rousseaun viimeisinä elinvuosinaan kirjoittama, postuumisti julkaistu teos Yksinäisen kulkijan mietteitä on hänen elämänsä ja tuotantonsa päätepiste ja yhteenveto. Se koostuu kymmenestä esseeluontoisesta luvusta, joissa tekijä on milloin tunnustuskirjailija, kaunokirjailija, filosofi, moraalin ja uskonnon pohdiskelija, luonnontieteilijä, yhteiskuntakriitikko, milloin ulkoilmassa käyskentelevä luonnon tarkkailija ja uneksija sekä vainotuksi itsensä kokeva ja vainottu ajattelija. Kävelyretkillään […]

Tasavalta

”Tasavalta”-kirjassa Pertti Alasuutari päivittää klassikoksi muodostuneen tutkimuksensa ”Toinen tasavalta” 2010-luvulle.

Vita activa

Arendtin merkkiteos on politiikan intohimoinen puolustus

Matala valta

Pokkari. Kirja kuvaa vallankäytön muutosta 1950-luvulta nykypäivään.

Suuri murros

Pokkari. Moderni klassikko kuvaa vapaiden markkinoiden synnyn, kulta-ajan ja kriisin

Lajien synty

Pokkari. Klassikkojen klassikko, joka mullisti tieteenhistorian

Totalitarismin synty

Jokaiselle vallankäytön historiasta kiinnostuneelle. Aikanaan kiistelty, sittemmin arvostettu tutkimus totalitarismista sekä natsismin ja stalinismin alkuperistä nyt pokkariversiona.