Maailmankirjallisuuden filologia

Suom. Harry Lönnroth & Taina Vanharanta   ”Vain historian avulla ihmiset esiintyvät kokonaisuutena.” Erich Auerbachia (1892–1957) on kuvattu yhdeksi 1900-luvun suurista kirjallisuudentutkijoista ja eurooppalaisista humanisteista. Auerbachin maailmanmaine perustuu ennen kaikkea vuonna 1946 ilmestyneeseen kirjallisuustieteen klassikkoon Mimesis: Todellisuudenkuvaus länsimaisessa kirjallisuudessa. Tämä suomennoskokoelma sisältää kaksitoista Auerbachin maailmankirjallisuuden filologiaa käsittelevää esseetä. Maailmankirjallisuus on yleisesti arvostettua kirjallisuutta, joka vaikuttaa […]

Tiedontuojat

Ensimmäinen tietokirjallisuuden suomentajille suunnattu opas

Hajoava perhe

Monipuolinen johdatus kaunokirjallisuuden käyttämiseen muiden tieteenalojen tutkimuksessa, esimerkkinä Ian McEwanin romaani Rannalla.

Formaali metodi kirjallisuustieteessä

Pavel Medvedevin (1891–1938) laaja-alainen ja eri näkemyksiä yhdistelevä aikalaiskooste venäläisen kirjallisuuden tunnetuimmasta suuntauksesta.

Latinalainen Amerikka

Latinalainen Amerikka muuttuu ja kasvattaa merkitystään koko ajan. Suomalaisten tutkijoiden tuore ja monipuolinen perusteos alueen kulttuurista ja yhteiskunnista sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Ambomaamme

Ambomaalla on aivan erityinen paikka suomalaisten mielissä. Pohjois-Namibiassa sijaitsevan alueen vaiheita on Suomessa seurattu siitä lähtien, kun suomalaiset aloittivat siellä lähetystyön vuonna 1870. Olli Löytty tarkastelee suomalaisen lähetyskirjallisuuden kuvauksia Ambomaasta ja siellä asuvista ihmisistä. Vaikka Suomen ja Ambomaan välinen kanssakäyminen ei enää ole näkyvä osa suomalaista itseymmärrystä ja vieraita kulttuureita koskevaa mielikuvien rakentumista, kertoo se […]

Muistamisen vimma

Psykologi, FT Marja Saarenheimo valottaa kiehtovasti ihmisen muistin toimintaa kuuden kaunokirjallisen teoksen avulla.

Kirjastojen maa

Yli 250 yleistä kirjastoa filosofisten ja kulttuurihistoriallisen pohdintojen kohteena.