Asioimistulkkaus

Ensimmäinen suomenkielinen kokonaiskatsaus asioimistulkkaukseen.

Maailmankirjallisuuden filologia

Suom. Harry Lönnroth & Taina Vanharanta   ”Vain historian avulla ihmiset esiintyvät kokonaisuutena.” Erich Auerbachia (1892–1957) on kuvattu yhdeksi 1900-luvun suurista kirjallisuudentutkijoista ja eurooppalaisista humanisteista. Auerbachin maailmanmaine perustuu ennen kaikkea vuonna 1946 ilmestyneeseen kirjallisuustieteen klassikkoon Mimesis: Todellisuudenkuvaus länsimaisessa kirjallisuudessa. Tämä suomennoskokoelma sisältää kaksitoista Auerbachin maailmankirjallisuuden filologiaa käsittelevää esseetä. Maailmankirjallisuus on yleisesti arvostettua kirjallisuutta, joka vaikuttaa […]

Diskurssianalyysi

Kaksi diskurssianalyysin klassikko-oppikirja nyt yksissä kansissa! Kattava teos diskurssianalyysin teoreettisista lähtökohdista ja käytöstä. Runsaat ja seikkaperäiset esimerkit opettavat soveltamaan menetelmää opinnäytteissä ja tutkimuksessa.

Yleisen kielitieteen kurssi

Kielitieteen kenties kuuluisin teos vihdoin suomeksi! Saussuren avulla ymmärrettiin, miten kieli toimii ja miten ihminen antaa asioille ja esineille merkityksiä.

Ilkeilyn kahdet kasvot

Kirja kaikille niille, jotka ovat joskus ilkeilleet tai joutuneet ilkeilyn kohteeksi.

Ratkaisevat erot

Ratkaisukeskeisen terapian oppi-isän teos perustuu ajatukseen, että todellisuus on sidoksissa kieleen. Tällöin ongelmatilanteet syntyvät ja ratkeavat puheessa ja kielipeleissä.