vita_activa

Vita activa

Arendtin merkkiteos on politiikan intohimoinen puolustus

9789517685368

Filosofinen värityskirja

Me kaikki haluamme jättää jäljen tähän maailmaan. Joskus haluamme tehdä sen värikkäästi.

Mita_on_valistus

Mitä on valistus?

Pokkariversio Valistus on lyönyt vahvan leimansa etenkin Euroopan ja Yhdysvaltojen historiaan – hyvässä ja pahassa. Sen inspiroimana on kirjoitettu perustuslakeja, tehty vallankumouksia sekä perustettu yliopistoja, kustantamoita ja sanomalehtiä. Valistuksessa on kyse erilaisten herruusmuotojen kritiikistä, Kantin sanoin ”ihmisen vapautumisesta itseaiheutetusta alaikäisyydestä”. Vapautumisella on aina ollut omat vastustajansa. Mutta onko valistus tahtomattaan itse tuottanut uutta järjettömyyttä, välineellistä […]

untitled

Eläinten moraalinen arvo

Mikä eläinten moraalinen arvo on, ja mitkä eläinten käyttötavat ovat oikeutettuja? Millainen ihmisen ja eläimen suhteen tulisi olla?

Totalitarismin_synty_POKKARI

Totalitarismin synty

Jokaiselle vallankäytön historiasta kiinnostuneelle. Aikanaan kiistelty, sittemmin arvostettu tutkimus totalitarismista sekä natsismin ja stalinismin alkuperistä nyt pokkariversiona.

768-XXX-X

Hermeneutiikka

Erinomainen johdanto Gadamerin ajatteluun, mutta myös yleisemmin hermeneutiikkaan sekä sen merkitykseen filosofialle ja tieteille.

untitled

Välineellisen järjen kritiikki

Suom. Olli-Pekka Moisio, Veikko Pietilä Alkuteos Eclipse of Reason Välineellisen järjen kritiikin keskeinen käsite on ”järki”, jonka Horkheimer ymmärtää toisaalta ajatteluna ja toisaalta itsesäilytyksenä. Nämä kaksi järjen ulottuvuutta ilmenevät länsimaisessa filosofiassa objektiivisena ja subjektiivisena järkenä. Objektiivinen järki kiteytyy perinteisesti filosofioissa, joissa järki tuottaa kattavan teorian luonnosta, yhteiskunnasta ja ihmisestä sekä perustaa arvoja, päämääriä ja elämän […]

untitled

Valistuksen dialektiikka

Suom. Veikko Pietilä Alkuteos Dialektik der Aufklärung: Philosophische Fragmente Alun perin vuonna 1944 ilmestynyt Valistuksen dialektiikka on eräs viime vuosisadan tunnetuimpia yhteiskuntafilosofisia puheenvuoroja samaan tapaan kuin Karl Popperin lähes samanaikainen Avoin yhteiskunta ja sen viholliset (1945). Horkheimerin ja Adornon mukaan 1700-luvun klassinen valistusajattelu on tullut tiensä päähän viimeistään holokaustin jälkeen. Itse asiassa heidän mielestään historian […]

musiikkifilosofia_kok.indd

Johdatus musiikkifilosofiaan

Mitä musiikki oikein on? Kysymykseen voi tuskin saada vastausta pelkästään kuuntelemalla tai soittamalla musiikkia. Tarvitaan käsitteellistä pohdintaa, filosofista ajattelua. Kirjoittajien johtotähtenä on antaa yleiskäsitys keskeisistä musiikkifilosofian aloista ja niillä tehdystä viimeaikaisesta tutkimuksesta. Tieteen lopullista sanaa ei tunneta musiikinkaan filosofiassa, mutta eri näkemyksiä vertailemalla lukija voi itse muodostaa oman kantansa musiikkia koskeviin filosofisiin kysymyksiin. Teoksesta saa […]

Klassiset_poliittiset_ajattelijat

Klassiset poliittiset ajattelijat

Poliittisesta filosofiasta kiinnostuneen perusteos esittelee 16 keskeistä ajattelijaa antiikista 1900-luvulle. Kirja edustaa uusinta poliittisen ajattelun historian ja filosofian tutkimusta.

medvedev_kansi.indd

Formaali metodi kirjallisuustieteessä

Pavel Medvedevin (1891–1938) laaja-alainen ja eri näkemyksiä yhdistelevä aikalaiskooste venäläisen kirjallisuuden tunnetuimmasta suuntauksesta.

Mitan_muunnelmat

Mitan muunnelmat

Vangitseva tieteenhistoriallinen tutkimus mittaamisesta ja sen merkityksistä. Mittaaminen ei ole neutraali työkalu, vaan siihen liittyy aina tietty käsitys maailmasta, ihmisestä ja tiedosta.

rossi_kansi.indd

Modernin tieteen synty Euroopassa

Mielenkiintoinen ja eloisa kertomus tieteenhistoriasta paljastaa, kuinka kulttuuri, yhteiskunta ja yksilöt vaikuttivat tieteen syntyyn. Saatavana myös e-kirjana.

KANSI_768_420_0_A.indd

Filosofinen sanakirja eli järki aakkosissa

Alun perin 1764 ilmestynyt Filosofinen sanakirja kiellettiin ja poltettiin roviolla heti ilmestyttyään. Kepeä ja iloitteleva teos saarnaa avoimuuden ja suvaitsevaisuuden puolesta.

Historianfilosofia

Historianfilosofia

Teos esittelee historianfilosofian tärkeimmät ajattelijat Hesiodoksesta Foucalt’hon.